„Jednání senátu považujeme za neuvážené a zbrklé. Odmítáme argumenty, jimiž zdůvodnil odvolání děkana, a to pro jejich zjevnou účelovost a nepřihlédnutí k vizi současného vedení ZČU, kterou Ladislav Cabada realizoval,“ píší členové spolku v tiskové zprávě. Ta vznikla 30. září z výstupu jednání spolku.

Vzhledem k obsahu tiskové zprávy studenti zdůrazňují, že fungování spolku není financováno ze zdrojů fakulty ani katedry. Základní finanční prostředky sdružení čerpá z poplatků svých členů.

Pro děkanovo odvolání bylo 13 členů akademického senátu FF z 15. Ladislav Cabada na tomto jednání nebyl, verdikt, který později potvrdil rektor univerzity Josef Průša, byl ale připraven přijmout. „Nečekal jsem, že budu děkanem navždy a rozhodnutí přijímám,“ uvedl Cabada.

Oproti vyřčeným obviněním, že protěžuje katedru politologie, kterou vede jeho manželka, se ale ohrazuje. „Je tomu právě naopak. Lidi, kteří vám jsou blízcí, často požádáte o věci, o nichž víte, že by nikdo jiný neudělal, proto je tato katedra spíše v nevýhodě,“ bránil se Cabada nařčení, že politologie je nyní v lukrativních prostorách bussines centra Avalon, zatímco jiné katedry jsou ve starých budovách. „Oni se ale budou stěhovat na dvakrát, až bude celá fakulta pohromadě,“ vysvětluje Cabada. Ten je sice nyní z postu děkana sesazen, vedením fakulty je ale zatím pověřen rektorem až do doby, kdy se řádně zvolí nový děkan.

Související články najdete v pravém sloupci.