Především tedy ti z oboru cestovní ruch, kteří v rámci animačního programu nejprve obešli několik mateřinek, kde pro ně děti vyrobily přání k Vánocům a péeefka, a v těchto dnech je roznášejí dál. Navštívili nemocnice, domy seniorů i Domov sv. Zdislavy. Kromě kartiček vyrobených dětmi rozdávají i přání od biskupa Františka Radkovského.