A kromě praktické výuky je jejím tématem i péče o zvířecí modely během operací, experimentální radiologie a vyhodnocování experimentů. Mezi 32 účastníky z devíti zemí je i šest studentů z České republiky, další účastníci jsou z Belgie, Itálie, Německa, Polska, Portugalska, Srbska, Španělska a Turecka. 

Letní škola je určena studentům medicíny od 3. ročníku výše. V průběhu programu nejprve získávají dovednosti na prasečích nožičkách a poté pokračují na experimentálních operačních sálech. Organizátoři kladou velký důraz na etické zásady, včetně minimalizace počtu použitých zvířat a zajištění jejich komfortu během experimentů. Studenti se také seznámí s modelovacím softwarem, který může v některých případech nahradit použití experimentálních modelů.

Letní škola experimentální chirurgie v Plzni | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Mezi workshopy se konají přednášky o experimentální a humánní chirurgii od renomovaných českých i zahraničních odborníků, z nichž mnozí přijíždějí na letní školu opakovaně. Profesorka Uta Dahmen z Univerzity v Jeně (Německo) zde bude mluvit o chirurgických experimentech na malých zvířatech. Přednosta chirurgické kliniky University v Curychu (Švýcarsko) profesor Pierre-Alain Clavien přiveze přednášku na téma „Co je důležité vědět o jaterní chirurgii“. Profesor Kari Hemminki, který zastává na plzeňské lékařské fakultě pozici ERA Chair v projektu Chaperon a který předtím působil v Německém centru pro výzkum rakoviny v Heidelbergu, představí výsledky výzkumu rozsáhlých souborů vzorků od pacientů s rakovinou. Účastníci školy se tak dozví, jaké jsou limity chirurgické léčby a které směry rozvíjet pro zlepšení vyhlídek pacientů na přežití.

Doktorka Monique Verstegen z Fakultní nemocnice Erasmovy univerzity v Rotterdamu (Nizozemsko) pohovoří o využití mezibuněčné hmoty v regenerativní medicíně jater. Profesorka Inge Herrmann z technické univerzity ETH Curych přijíždí s přednáškou o inovativních lékařských materiálech a technologiích. Její kolega ze stejného oddělení této univerzity (Katedra strojírenství a procesního inženýrství), doktor Alexandre H. C. Anthis, pojedná o využití tkáňových lepidel při operacích břišní dutiny.

Ve volném čase se účastníci podívají do Prahy i do plzeňského pivovaru. Po tradičním slavnostním předání certifikátů na plzeňské radnici v závěrečný den letní školy bude následovat rozlučková barbecue party v parku u nového kampusu LFP na Lochotíně.