O znovuzískání akreditace se rozhodne příští rok na jaře. Studenti si stěžují i na sdělení prorektorky pro studijní záležitosti, v němž má být limitován počet přestupů k vyučujícím. Vedení fakulty se však hájí. Reformu prý dokončuje a sdělení má naopak pomoci.

„Asi to někdo jen špatně pochopil. Úprava má studentům pomoci. Na začátku akademického roku si předvolí předměty a vyberou učitele, a pokud pak zjistí, že se jim výuka přednášejícího, kterého si zvolili, kryje s jiným předmětem, mohou si nyní nově vybrat za popsaných podmínek jiného,“ vysvětluje prorektorka Petra Jánošíková své sdělení.

Studenti nesouhlasí. „Podle zákona o vysokých školách v paragrafu 62, odstavci 1, písmeno c je uvedeno, že student má právo výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli. Proděkanka stanoví, že přestupovat můžeme, jen pokud se nám předměty kryjí a navíc si vyučující smí limitovat počet přestupů,“ uvádí Martin Marek. Dodává, že studenti si na začátku roku nevolí učitele dobrovolně, ale jsou rozděleni do šesti skupin podle abecedy. „Vždy jsme mohli přestupovat libovolně, jen byla povinnost to dát vědět katedře a byl dán nějaký termín, dokdy to jde,“ pokračuje Marek. Sdělením se chtějí zabývat i studentští členové akademického senátu fakulty.

Právům určitě v současné době nepřidává ani fakt, že z postu proděkana rezignovala uznávaná kapacita Karel Eliáš a kolegium děkana opustil bývalý tzv. reformní děkan Jiří Pospíšil . „To, že současný děkan nedokázal najít společnou řeč s Eliášem, je pro mě signálem, že se fakulta neubírá dobrým směrem. Nesouhlasím s činností současného děkana,“ zdůvodnil Deníku svůj odchod Pospíšil.

Podněty, které avizují, že fakulta nepodniká dostatečné a potřebné kroky k reformě, dostává i Akreditační komise ČR. „Fakulta bude příští rok obhajovat magisterský program, a měla by se tedy snažit to nejdříve a co nejrychleji uvést školu do normálu,“ míní předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková.

Děkan Květoslav Růžička se však hájí. „Není pravda, že není sestaven tým, který na příslušných krocích pracuje. Připravujeme dlouhodobý záměr fakulty, který bude v nejbližších dnech předložen příslušným orgánům školy,“ uvádí děkan. Připravuje se prý i reakreditace magisterského i bakalářského studijního programu a podklady pro obnovení akreditace v doktorském studijním programu, a to podle předem připraveného harmonogramu.

„V současné době se koná zkouškové období, během něhož studenti plní normálním způsobem své studijní povinnosti. Práce akademických pracovníků probíhá zcela standardně, jejich činnost není omezována či narušována,“ tvrdí Růžička.

Na otázku, proč z oficiálních stránek fakulty zmizely studenty hojně využívané odkazy na Najmo stránky a Juristic, kde byla spousta pro ně potřebných informací, ale zároveň i vyjádření k současnému dění – mimo jiné Karla Eliáše – neuměl odpovědět. Slíbil, že se bude dotazu věnovat.