Ani jeden z nich totiž podle studenta práv a člena akademického senátu fakulty Martina Marka nesplnil v rigorózní práci požadavky stanovené vyhláškou. Marek se ohrazuje proti šetření komise stanovené rektorem, která nestandardní studia prověřuje, že nebyla dosud schopna podat žádné konkrétní výstupy.

„Rigorózní práce náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury a cestovního ruchu Marcely Krejsové byla v podstatě naprosto totožná s její diplomovou prací bez jediné změny čí doplnění. Autorka tuto informaci uvádí i v čestném prohlášení, kde se odkazuje na vyhlášku děkana o rigorózním řízení. Požadavky stanovené touto vyhláškou ale nesplňuje,“ uvádí Marek. V práci nejsou použity judikáty ani cizojazyčné zdroje, které obsahovat musí. „Tím, že se na znění vyhlášky přímo odkazuje tedy musela prokazatelně o podmínkách vědět,“ míní Marek.

Student se pozastavuje i nad prací náměstka Ministerstva pro místní rozvoj ČR a bývalého primátora města Plzně Miroslava Kalouse. „Také zde chybí cizojazyčné zdroje a v seznamu použité literatury navíc uvádí pouze tři špatně citované zdroje. Kdybych tohle já udělal profesorovi Karlu Eliáši byť jen u seminární práce, tak vyletím,“ srovnává poměry Marek. Srovnat Kalousovu rigorózní práci s prací diplomovou prý nemohl, protože v knihovně chybí, ačkoliv by tam ze zákona být měla. „Ztratila se, nebyla tam dodána, byla ukradena, můžeme jen spekulovat proč tam není,“ říká Marek.

Prověřil i rigorózní práci zastupitele města Plzně Karla Palečka. Ten svoji diplomovou práci sice rozšířil, velkou část ale tvoří její zkopírovaný text. „Tuto skutečnost ve své práci ale neuvádí a ani svoji diplomovou práci nezařadil do seznamu použité literatury,“ poukazuje na chyby student.

Student si stěžuje na vyšetřování komise stanovené rektorem Západočeské univerzity Josefem Průšou, že nebyla schopna tak na první pohled lehce rozpoznatelné pochybení poznat a informovat o nich. „Mě to trvalo pouhé dvě hodiny. Jsou to zcela jasně prokazatelná pochybení, nemám důvod bát se žaloby, je to zde černé na bílém,“ ukazuje okopírované práce Marek. Je mu jasné, že se všichni jmenovaní budou odvolávat na fakultu, která jim práce schválila a titul vydala. „Nemohou se ale přece zbavit veškeré odpovědnosti. Pokud si nedokážu přečíst, jak má práce vypadat a co musí splňovat, pak ani nemohu studovat vysokou školu,“ dodává Marek. Podle něj se jedině poukázáním na lidi, kteří na škole tituly za takových podmínek udělovali, a jejich následným vyhozením, může fakulta očistit.

Krejsová a Paleček: Marek si dělá předvolební kampaň

Náměstkyně primátora města Plzně Marcela Krejsová považuje obvinění studenta práv Martina Marka za směšné.

„Co tomu říkám? Je mi to k smíchu. Po deseti letech, kdy jsem sepsala diplomovou práci, kterou ocenil vedoucí té práce, oponenti i zkušební komise, byla v náležitém rozsahu a dostala jsem za výbornou. A teď mě nějaký student bude kritizovat?“ ptá se Krejsová. Dodává, že ve vyhlášce je jasně napsáno, že student, který napíše a obhájí diplomovou práci za výbornou, může ji použít jako práci rigorózní.

Podle ní je záměr Marka zcela jasný. „Vezměte si, že je to číslo jedna na kandidátce protistrany. Kolik mu bylo před deseti lety? Uvědomte si, že v té době tady ještě nějaká Krejsová nikoho nezajímala. Je zvláštní, že se všichni zajímají až nyní,“ doplňuje náměstkyně.

Pobaveně reagoval i městský zastupitel Karel Paleček. „Mám k tomu tři poznatky. Je dobré, že moji práci kritizuje někdo, kdo práva ještě ani nedokončil. Je dobré, že je to jednička na kandidátce Strany zelených a je dobré, že mě dělal oponenta například Aleš Gerloch, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, expert na teorii práva. Práci nejen uznal, ale dokonce pochválil a teď mi bude nějaký studentík napadat,“ říká s nadhledem Paleček.

Zda s bude proti nařčení bránit a jak, se teprve rozhodne. „Uvidím, jak celá věc vyzní v médiích. Myslím že i pan Marek, ačkoli ještě práva nedostudoval, si je vědom, že tímto se dopustil několika porušení práva,“ dodává zastupitel. Podle Palečka se zcela jasně jedná o těžkou předvolební kampaň.

Zcela ignorovat hodlá Markovo prohlášení náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR Miroslav Kalous. „Je zcela zřejmé, že moji práci nemohl pan Marek nikdy číst, jinak by nedošel k tomuto závěru. Nevidím žádný důvod, proč bych tomu vůbec měl věnovat pozornost,“ uvedl Kalous.