Většina lidí se stromků začíná zbavovat po Třech králích, smrčky, jedličky a borovice se pak objevují po Plzni během celého ledna. Stromky je nutné zbavit ozdob a poté je odkládat vedle nádob na směsný komunální odpad, upozorňuje Čistá Plzeň.

Jehličnany vozí do Plzeňské teplárenské, kde je rozdrtí a spálí. Stromky tedy poslouží jako palivo. „Vzhledem k jejich počtu je to pro nás ale zanedbatelné množství,“sdělil generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.