Hejtmanství tak pokračuje v podpoře odborného vzdělávání, na budoucí zemědělce se ale dosud nezaměřovalo. Cílilo především na strojaře a stavaře. Náměstkyně hejtmana pro oblast školství Ivana Bartošová řekla, že podpora měla větší úspěch u strojnictví. „Tam je vidět opravdu výrazný nárůst žáků. Kromě motivačních kufříků pomohly obor zatraktivnit také různé soutěže a další programy, a to už na základních školách," uvedla.

Aby se totéž povedlo i se zemědělstvím, schválili v pondělí krajští radní vznik veskrze odborné komise, jejíž členové zaměří podporu právě tam.

Kraj chce docílit toho, aby při rozhodování 'Co dál?' bylo zemědělství pro žáky co nejatraktivnější.

„Protože zejména v oblasti příhraničí a venkova, tedy všech mimoplzeňských okresů, je zemědělství velmi důležité a je třeba, abychom v něm měli odborně způsobilé žáky a později také pracovníky. Budeme také rozvíjet vztah mezi zaměstnavateli a žáky," uvedla Bartošová.

Kromě zemědělství se má nově vzniklá komise obdobně zaměřovat také na střední zdravotnické školství v Plzeňském kraji, ovšem jeho podpora ještě nemá tak pevně nalinkované obrysy.

Krajští radní se v pondělí zabývali budoucími zemědělci ještě v jednom bodě jednání. Odsouhlasili totiž podání žádosti o podporu projektu Erasmus +, na který se chystá Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy. Půjde o praxi na biofarmě v Itálii, jež má vyjít na 676 tisíc korun a kraj je na projekt připraven uvolnit 20 procent výdajů. Třináct studentů si při dvoutýdenní stáži osvojí metody ekologického zemědělství. Získají zkušenosti, které jim škola v tuzemských podmínkách nemůže nabídnout.