Na středověkou studnu narazili archeologové Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) při opravě dlažby vnitrobloku Fakulty filozofické v Sedláčkově ulici. Výzkumníci si nejprve mysleli, že jde o odpadní jímku. Až detailní průzkum odhalil, že se jedná o sedmnáct metrů hlubokou historickou studnu vyhloubenou pravděpodobně koncem 13. století.

„V rámci výzkumu jsme narazili na kruhový objekt, který jsme nejprve identifikovali jako odpadní jímku. Rozhodli jsme se tento objekt dále odkrývat, jelikož se nacházel v havarijním stavu. K archeologickému odkryvu se přistoupilo v letošním roce. Výzkum posléze určil, že jde o středověkou studnu, vyhloubenou pravděpodobně v době založení Plzně, tedy koncem 13. století,“ říká vedoucí výzkumu Lenka Starková z katedry archeologie ZČU. „Takto hlubokou a nestabilní jámu tu samozřejmě nechceme nechat dlouho odkrytou, v plánu je proto vyzdít ji do výšky jednoho metru. Na její stavbu budeme mít i původní materiál, ve studni jsme totiž našli velké množství kamenů pískovcového typu,“ dodává Starková.

Obžalovaný Čeněk Pazderka.
Podvedl bývalé reprezentanty Limberského a Daridu, odsedí si sedm let

Podle vedoucího katedry archeologie Pavla Vařeky je na celé věci unikátní především to, že se studenti mohou s terénními metodami archeologie seznamovat přímo v areálu své fakulty. „Jedná se o vůbec první objekt, který nám umožňuje detailně nahlédnout do domácností plzeňských měšťanů od počátku novověku do doby národního obrození, do průmyslové revoluce,“ popisuje Vařeka.

Během průzkumu byla odhalena také část středověkého domu a bohatý soubor předmětů dokládajících vývoj měšťanských domácností v centru Plzně od 16. do 20. století. Jsou mezi nimi nejrůznější druhy nádobí, ale také broušené sklo nebo fragmenty skleněných figurek. „V první etapě výzkumu byla objevena část středověkého domu zbořeného v roce 1954 a rozsáhlá kolekce keramických fragmentů z rozmezí 16. až 18. století, uložená jako odpadní výplň vápenné jámy,“ uvádí Starková. Na první etapu výzkumu navázala letos v červnu etapa druhá, díky které byla objevena právě historická studna.

Vybrané nálezy si budou moci Plzeňané prohlédnout už v září během akce Plzeňské dvorky 2021.