Střední školy v kraji trápí nejenom děravé střechy a špatné zateplení budov, ale také zastaralé vybavení učeben nebo dílen. Jedenáct vzdělávacích institucí si zažádalo o téměř 154 milionů korun z evropských dotací, většina z nich ještě čeká na verdikt.

Novou halu odborného výcviku by potřebovalo plzeňské střední stavební učiliště. „Prostory by se měly nacházet v Borské ulici a pojmout dílny pro truhláře, instalatéry a také malířské pracoviště. Současné zázemí už nám nevyhovuje, navíc je roztroušené na několika místech,“ zdůvodnil ředitel Miloslav Šteffek. Doplnil, že projekt vyjde na 48,5 milionu korun.

Stavět chce rovněž domažlické učiliště. „Stávající prostory už nám kapacitně nestačí. Každý rok se nám hlásí více zájemců o strojírenské obory, kde máme zhruba 250 žáků,“ zdůraznila Zdeňka Buršíková, jež zařízení vede.

Jestliže dostanou potřebných 46 milionů korun, současná budova s ručními dílnami a učebnou robotiky se zbourá. Nahradí ji víceúčelová hala, v níž se navýší počet dílen a tříd pro výuku.

Velké změny mají v plánu na Střední odborné škole a odborném učilišti v Horšovském Týně. Chystají se postavit výcvikové stáje pro skot za 20 milionů korun. „Kraj loni zrušil statek v Horšově a převedl ho na nás. Chceme tam vybudovat moderní stáje s dojicími a krmnými roboty, kam budou znovu chodit studenti na praxi,“ sdělil ředitel Václav Švarc. Vznikne zde i výrobna mléčných produktů.

Naopak dvě střední školy už mají peníze přidělené (jednalo se o jinou výzvu, ale podanou ve stejném termínu). Na Středním odborné škole a Středním odborném učilišti v Sušici za skoro sedm milionů korun pořídí CNC stroj a vybavení pro truhláře. „Chceme přilákat další zájemce a zároveň vytvořit kvalitní podmínky pro naše studenty, aby byli na trhu práce konkurenceschopní,“ uvedl ředitel Jaromír Kolář. Kromě toho dostane škola učebnu na programování a grafiku.

Finance přitečou i do Kralovic, kde se za 4,2 milionu Kč zrekonstruuje třída pro výuku informatiky. Obě zařízení se stanou také bezbariérovými a zlepší se u nich připojení k internetu.

Další projekty:gymnázium v Klatovech: oprava výukových prostor (13,5 mil. Kč)
gymnázium v Tachově: modernizace laboratoří a učebny (4,7 mil. Kč)
průmyslovka v Klatovech: dovybavení učebny CNC (4,5 mil. Kč)
gymnázium v Domažlicích: nová multimediální učebna (2,6 mil. Kč)
gymnázium ve Stříbře: vybudování jazykové laboratoře (1,5 mil. Kč)
Střední škola Horažďovice: vybavení pro opraváře zemědělských strojů (1,5 mil. Kč)