"Strážníci a pracovníci odboru se zaměřili na předem vytipovaná místa výskytu problémových osob. V blízkosti řeky Radbuzy narazili na tábořiště s pěti stany, které slouží těmto osobám jako nouzové příbytky. V době kontroly tu pobývaly dvě osoby, kterým bylo důrazně doporučeno, aby v nepříznivých klimatických podmínkách nezůstávali venku, neboť hrozí reálné nebezpečí umrznutí," shrnula akci mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Od strážníků rovněž bezdomovci obdrželi informační letáček s kontakty na organizace, které se problémem bezdomovectví zabývají.

Na ÚMO Plzeň 2 byl dán podnět k úklidu znečištěného místa v lokalitě U Ježíška.