„Rádi jsme vyšli vstříc skvrňanské služebně zakoupením dvou nových elektrokol. Díky nim se mohou strážníci rychle dostat do vzdálenějších míst a také tam, kam se s vozidlem stěží dostanou. Navíc dojde i k úspoře pohonných hmot,“ informoval starosta centrálního obvodu David Procházka.

Strážníci se rovněž často ocitají v situacích, kdy je nutné poskytnout první pomoc. „Pro tyto účely jsme služebně v centru města zakoupili resuscitační brašnu, která je vybavena potřebným zdravotnickým materiálem rychlé lékařské pomoci,“ upřesnil místostarosta ÚMO 3 Petr Baloun.