Vitální muž, který se těší ze dvou vnoučat a čtyř pravnoučat, se narodil na venkovském gruntu ve Všekarech na Domažlicku jako prostřední ze tří sourozenců. Každý den chodil pět kilometrů na vlak, aby mohl navštěvovat měšťanku ve Stodě a poté Vyšší hospodářskou školu v Plzni, kde díky svým pracovním povinnostem začal od roku 1967 žít.

Nejdelší část svého profesního života působil jako inspektor ochrany a karantény rostlin.

„Je obdivuhodné, jak je pan Pittr vitální. Pracoval do svých 72 let, což dokládá, že mu práce byla celoživotním koníčkem. Do 92 let se pak aktivně věnoval práci na zahradě,“ říká starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka, který společně s místostarostou Stanislavem Šecem přišel jubilantovi pogratulovat.