Zahrnovala přestavbu vodoléčby, která se přesunula do nových prostor, kam byly instalovány nové vany a vířivky; první pacienti se do nich ponořili v polovině dubna. Vodoléčba nově disponuje jednou celotělovou vanou, dvěma končetinovými vířivkami na ruce, dvěma na nohy a jednou sedací vířivkou. Rekonstrukce celého oddělení, včetně přístrojů, vyjde až na 30 milionů korun a skončí v druhé polovině roku.