„Plánovaná operativa celé nemocnice, která měla několikatýdenní přestávku, v současné době dosahuje 80 % čísel loňského roku, odborné ambulance a diagnostická pracoviště pracují naplno,“ říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Jednotlivá pracoviště se vracejí do svých původních prostor. „Chronické ambulance 2. interní kliniky postupně rozšiřují provoz, v plném rozsahu budou od1. 6., včetně provádění preventivních onkologických a komerčních preventivních prohlídek. Původně velmi vytížená příjmová ambulance 2. interní kliniky na pavilonu 10 je opět v plném provozu, ambulance plicní kliniky se z pavilonu 22 vrací do původních prostor a činnost obnovila např. i urodynamická ambulance urologické kliniky,“ popisuje Šimánek změny v borském areálu.

Daniel Miarko před soudem.
Sledovat vraha je traumatizující, říká otec brutálně zavražděné dívky

Všechna covidová pracoviště z pavilonu 22 budou přeorganizována na původní oddělení a v budoucnu budou všichni pacienti s podezřením či prokázanou koronavirovou nákazou ošetřeni v prostoru infekční kliniky. Zároveň na vytipovaných pracovištích JIP budou vyhrazena izolační lůžka pro intenzivní péči pacientů s Covid 19.

Fakultní nemonice Plzeň, areál na Lochotíně.Zdroj: FN Plzeň

FN také nakoupila speciální přístroje pro případnou druhou vlnu epidemie. „ Z peněz našich dárců a zároveň i z rozpočtu nemocnice byly zakoupeny potřebné plicní ventilátory, ultramobilní sonografy, 11 kusů čističek vzduchu, přístroje pro vysoko průtokovou oxygenoterapii a na Urgentní příjem byl pořízen velkoplošný dezinfektor ploch pro rychlou a kvalitní desinfekci prostor. Pomocí UV-C záření zničí viry a bakterie ve vzduchu a především na površích nábytku, zařízení a předmětů v místnosti. Ústav mikrobiologie, který zajišťuje zpracování testů na Covid 19, plánuje v brzkých dnech rekonfiguraci speciálního přístroje a tím bude umožněna vyšší kapacita testování na Covid 19. Nyní provedeme maximálně 100 testů denně, po rekonfiguraci bude umožněno provést denně až 400 vyšetření,“ řekl ekonomický náměstek Viktor Wendler.

Ilustrační foto.
Milovanou matku zastřelil ve spánku, pak vedle ní spáchal sebevraždu