„Plánovaná operativa celé nemocnice, která měla několikatýdenní přestávku, v současné době dosahuje 80 % čísel loňského roku, odborné ambulance a diagnostická pracoviště pracují naplno,“ říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Jednotlivá pracoviště se vracejí do svých původních prostor. „Chronické ambulance 2. interní kliniky postupně rozšiřují provoz, v plném rozsahu budou od1. 6., včetně provádění preventivních onkologických a komerčních preventivních prohlídek. Původně velmi vytížená příjmová ambulance 2. interní kliniky na pavilonu 10 je opět v plném provozu, ambulance plicní kliniky se z pavilonu 22 vrací do původních prostor a činnost obnovila např. i urodynamická ambulance urologické kliniky,“ popisuje Šimánek změny v borském areálu.

Všechna covidová pracoviště z pavilonu 22 budou přeorganizována na původní oddělení a v budoucnu budou všichni pacienti s podezřením či prokázanou koronavirovou nákazou ošetřeni v prostoru infekční kliniky. Zároveň na vytipovaných pracovištích JIP budou vyhrazena izolační lůžka pro intenzivní péči pacientů s Covid 19.

close Fakultní nemonice Plzeň, areál na Lochotíně. info Zdroj: FN Plzeň zoom_in

FN také nakoupila speciální přístroje pro případnou druhou vlnu epidemie. „ Z peněz našich dárců a zároveň i z rozpočtu nemocnice byly zakoupeny potřebné plicní ventilátory, ultramobilní sonografy, 11 kusů čističek vzduchu, přístroje pro vysoko průtokovou oxygenoterapii a na Urgentní příjem byl pořízen velkoplošný dezinfektor ploch pro rychlou a kvalitní desinfekci prostor. Pomocí UV-C záření zničí viry a bakterie ve vzduchu a především na površích nábytku, zařízení a předmětů v místnosti. Ústav mikrobiologie, který zajišťuje zpracování testů na Covid 19, plánuje v brzkých dnech rekonfiguraci speciálního přístroje a tím bude umožněna vyšší kapacita testování na Covid 19. Nyní provedeme maximálně 100 testů denně, po rekonfiguraci bude umožněno provést denně až 400 vyšetření,“ řekl ekonomický náměstek Viktor Wendler.