Stavba nové městské čtvrti mezi Americkou a Sirkovou ulicí a Denisovým nábřežím se investorovi komplikuje. Pražská společnost Ameside, a. s., která výstavbu připravuje, předložila koncem června Krajskému úřadu Plzeňského kraje k posouzení studii vlivu zamýšleného projektu s názvem Ameside na životní prostředí (EIA).

Jenže podle vyjádření Krajského úřadu se musí vlivy stavby na životní prostředí důkladně zhodnotit. „Na Krajském úřadě Plzeňského kraje probíhalo zjišťovací řízení, které bylo uzavřeno tím, že záměr má významný vliv a má být posouzen v celém procesu EIA,“ informovala mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová. Zahájení procesu je v rukách oznamovatele záměru, tedy společnosti Ameside, která je součástí developerské skupiny Amádeus Real. „Teď je řada na firmě Ameside, která musí vypracovat podrobnou studii. Tu bude opět posuzovat Krajský úřad,“ sdělil Jaroslav Nálevka, vedoucí oddělení Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) + EIA Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Podle ekologického spolku Děti Země chyběly v oznámení o plánované výstavbě důležité údaje o vlivech na okolí a na veřejné zdraví, zejména v souvislosti s trvalým zvýšením intenzity hluku. „Se stanoviskem Krajského úřadu jsme spokojeni, protože v našem vyjádření jsme upozornili na mnoho chyb, nejasností a rozporů, takže bylo zcela logické, aby pro tuto monstrózní stavbu bylo nařízené podrobné vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí,“ sdělil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Velká“ EIA je při zástavbě takto velkého území podle firmy Ameside běžným postupem. „V žádném případě tento krok neznamená neočekávanou událost. Projektanti a specialisté nyní vyhodnocují připomínky podané k záměru v rámci zjišťovacího řízení. Věříme, že se nám všechny konstruktivní podněty podaří v rámci další konkretizace vypořádat,“ uvedl zástupce společnosti Karel Samec.

V místě bývalého Domu kultury Inwest v centru Plzně mají spolu s novým obchodním domem vzniknout i byty, hotel a další služby.