V současné době je vypsána veřejná zakázka na zhotovitele této části významné stavby. Jde o vybudování komunikace v úseku Křimická–Karlovarská v délce 3,3 kilometru, která navazuje na předcházející první etapu, dokončenou před pěti lety. Náklady na druhou etapu, jež by měla být hotová v roce 2023, přesahují dvě miliardy korun.