Řidiči se tak ve směru na Klatovy vyhnou dvěma kruhovým objezdům, v opačném směru jednomu a především budou míjet dosud tranzitní dopravou zatíženou obec Horní Lukavice. Kapacitní čtyřproudá komunikace navazuje na první úsek od Vysoké, zprovozněný v květnu tohoto roku.

„Jedná se o nově budovanou přeložku silnice I/27, jejímž účelem je odvedení tranzitní dopravy z obce Horní Lukavice a odstranění nevhodných úseků v prostoru křižovatek Vysoká, křižovatky u obce Chlumčany a křižovatky se silnicemi na Dnešice a Horní Lukavici,“ vysvětluje Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Správy Plzeň.

Stavba přeložky I/27 Šlovice - Přeštice, srpen 2023:

Zdroj: Youtube

V Horní Lukavici se tak uleví nejen jejím obyvatelům, ale i řidičům, kteří se na příjezdu od Dolní Lukavice chtěli napojit na stávající průtah obcí nebo naopak při čekání na odbočení opačným směrem blokovali průjezd a vytvářeli tím dlouhé kolony.

„Za každý zprovozněný úsek jsem rád, jezdím tudy dvakrát denně do práce a z práce, průjezd Lukavicí byl komplikovaný, zvlášť když se tam chtěl někdo napojit z vedlejších silnic. Ale ten největší špunt je vždy v Přešticích. Až bude obchvat i tam, tak to bude pro nás řidiče úleva. A pro lidi z Přeštic taky,“ říká čtyřiatřicetiletý řidič Marek z Klatov.

Druhá část celkem šestikilometrového dálničního přivaděče se bude ve směru na Klatovy napojovat zpět na stávající komunikaci I/27 kousek před Přešticemi u mimoúrovňového sjezdu na Dnešice.

Stavba obchvatu Klatov.
Přeložka u Šlovic bude hotová dříve, obchvat u Klatov je dokončený z poloviny

„Zde bude končit čtyřproudý úsek se středovými svodidly a chystaný obchvat Přeštic už povede po klasické dvouproudé silnici. Ta se bude několik set metrů za městem napojovat zpět na stávající komunikaci I/27 novou stykovou křižovatkou, která zajistí připojení Přeštic z jihu,“ přibližuje další etapu stavby Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že práce na přeštickém obchvatu by mohly začít už v příštím roce.

Na nově zprovozněný úsek přeložky silnice I/27 budou moci řidiči jedoucí od Plzně vjet v pondělí 25. září už krátce po 13. hodině, ve směru od Přeštic pak po nezbytných úpravách provozu a osazení nového dopravního značení okolo 16. hodiny.