Výsledky byly ve čtvrtek večer vyhlášeny ve víceúčelovém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. Cenu poroty si vysloužila rekonstrukce Semlerovy rezidence v Plzni. Tři plzeňské stavby porota ohodnotila čestným uznáním – bytový dům pro seniory na Nové Hospodě, rodinný dům na Bručné a sportovní halu v Krašovské ulici. Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala záchrana Domu U Tří růží v Nepomuku, Cenu primátora města Plzně nové bytové domy Světovar. A plzeňský Světovar bodoval i u Ministerstva průmyslu a obchodu, které ocenilo rekonstrukci místního bývalého pivovaru na TechTower. Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví zamířila k rekonstrukci tramvajové vozovny v Plzni.

Ve finále letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se utkalo 21 nominovaných stavebních děl, z nichž odborná porota vybírala ta nejpovedenější. „Letos se v soutěži opět sešla řada kvalitních staveb. A tak jsme jako porota využili možnosti zvolit vítěze ve více soutěžních kategoriích a udělili titul Stavba roku Plzeňského kraje mezi novostavbami, rekonstrukcemi a stavbami pro bydlení,“ vysvětlil Miloslav Michalec, předseda poroty a vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni si titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 podle odborné poroty zasloužila za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby, která vytváří moderní a podnětné prostředí budoucím lékařům. Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni byla titulem oceněna za to, že po náročných stavebních a restaurátorských pracích byla této památce navrácena podoba její největší slávy. A Rezidence Hradišťská v Plzni-Slovanech titul získala za návrh a realizaci kvalitního bytového domu, kde bylo dbáno na každý detail a kde nápadité spojení materiálů a struktur dalo vzniknout jednotnému a výraznému celku.

Mariánská Týnice a dostavba východního ambitu.
Stavbami roku Plzeňského kraje jsou dokončený ambit, pivovar i dům ve svahu

Novému univerzitnímu centru Lékařské fakulty v Plzni směřovala také Cena veřejnosti, která se každoročně uděluje na základě výsledků internetového hlasování. To se letos poprvé uskutečnilo na novém webu www.mapastavbyrokupk.cz, kde byly představeny všechny nominované stavby, a zaznamenalo dosud nejvyšší počet hlasujících.

„Už popáté můžeme v rámci soutěže předat cenu velmi speciální stavbě. Jde o výukové a výzkumné pracoviště, které nejen dělá z mladých lidí lékaře, ale také přispívá k prodloužení lidského života. Stavba je velmi zdařilá a její účel je geniální. Přál bych si, aby toto místo bylo pro studenty a vědce stále atraktivní. Skládám poklonu projektantům a stavitelům, kteří se tomuto tématu věnovali,“ řekl Stephan Kronmüller, jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem soutěže „Obzvláště mě těší, že nový portál Mapa stavby roku Plzeňského kraje přilákal k hlasování mnohem více lidí,“ dodal. Na on-line mapě Stavby roku Plzeňského kraje je kromě těch letošních představena více než stovka staveb oceněných v soutěži už dříve. Díky fotkám, videím a GPS souřadnicím si z nich lidé mohou vybírat své turistické cíle.

Během slavnostního večera vyhlásila svoji cenu i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblast Plzeň. V samostatné, současně probíhající soutěži získala Cenu ČKAIT Renata Böhmová z firmy 2projektanti s.r.o za projekt Novostavba rodinného domu v Bukovci. „Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2022 byla udělena naší odbornou porotou za celkové komplexní a moderní konstrukční řešení malého rodinného domu. Stavba se nachází v památkově chráněném území vesnické památkové zóny Bukovec a stojí v místě, kde se nacházela značně zchátralá zemědělská stodola. Hlavní geometrická hmota stavby i její samotné materiálové a technické pojetí se staly nosnými prvky návrhu domu. Jedná se o citlivé začlenění nové stavby do lokality s využitím ekologických prvků, materiálů a moderních stavebních konstrukcí,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.

Do soutěže bylo letos ve všech sedmi kategoriích (Novostavby budov, Rekonstrukce budov, Stavby pro bydlení, Dopravní a inženýrské stavby, Průmyslové stavby, Sportovní a volnočasové stavby, Veřejná prostranství) přihlášeno čtyřicet staveb.

Přehled oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022: Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni (kategorie A), Obnova velké synagogy a Rabínského domu v Plzni (kategorie B), Rezidence Hradišťská, Plzeň – Slovany (kategorie C).
Cena poroty: Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni (kategorie B).
Čestné uznání poroty: Bytový dům pro seniory, Plzeň (kategorie C), Rodinný dům Bručná, Plzeň (kategorie C), Sportovní hala města Plzně – Krašovská (kategorie F).
Cena hejtmana Plzeňského kraje: Dům U Tří růží, Nepomuk (kategorie B).
Cena primátora města Plzně: Bytové domy Světovar – blok G, Plzeň, Skladová ul. (kategorie C).
Cena ministerstva průmyslu a obchodu: TechTower Plzeň Světovar (kategorie B).
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň (kategorie D).
Cena veřejnosti: Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni (kategorie A).