Stavební díla, dokončená v roce 2023 na území kraje, bude odborná porota hodnotit v kategoriích novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a inženýrských staveb, průmyslových staveb a veřejných prostranství.

Šestičlenná porota bude složená s architektů, projektantů a stavebních inženýrů. Dalším důležitým termínem bude 20. červen, kdy porota po zhodnocení všech přihlášených staveb vyhlásí nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje a bude možné pro ně hlasovat. Nominované stavby dostanou v rámci soutěže prezentační video a prostor na online mapě staveb na www.mapastavbyrokupk.cz. Budou soutěžit také o Cenu veřejnosti, Cenu poroty, cenu hejtmana a další ocenění.

Velká synagoga v Plzni se po třech letech rekonstrukcí otevřela.
Stavbou roku Plzeňského kraje jsou budova fakulty, synagoga a bytová rezidence

„Soutěžní porotu se snažíme v každém novém ročníku soutěže obměňovat a doplňovat o renomované architekty. Letos tu máme například Vladimíru Leníčkovou, která je mimochodem autorkou hotelového komplexu U Zvonu nebo mladého architekta Jiřího Zábranu,” doplnil předseda poroty Miloslav Michalec

Připomeňme, že loni titul Stavba roku Plzeňského kraje za předchozí rok 2022 získala hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby. Dalšími oceněnými stavbami v této kategorii byly například Rezidence Hradišťská v Plzni na Slovanech nebo obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni.

Zvláštní ocenění pak ve svých kategoriích získaly mimo jiné například Semlerova rezidence v Plzni na Klatovské třídě, sportovní hala v Krašovské nebo rodinný dům v Plzni na Bručné. Cenu hejtmana pak získal Dům U Tří růží za záchranu a obnovu historicky cenného objektu.

Rekonstrukce Velké synagogy v Plzni:

Letošní 21. ročník soutěže vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Jsem skutečně zvědav na letošní nominace i hlasování veřejnosti. Těším se, že stejně jako vloni oceněná rekonstrukce Semlerovy rezidence s interiéry od Adolfa Loose, anebo obnovený barokní Dům U Tří růží v Nepomuku, rozšíří letos online mapu Stavby roku Plzeňského kraje další výjimečné architektonické počiny,” uvedl hejtman.

Mezi dalšími spoluvyhlašovateli nechyběl ani primátor města Plzně Roman Zarzycký, zástupci České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Obce architektů.

Nová tramvajová vozovna PMDP v Plzni na Slovanech byla ve čtvrtek 16. 3. slavnostně uvedena do provozu.
V soutěži Stavba roku bylo oceněno pět staveb z Plzeňského kraje

„Shodli jsme se, že nechceme jít jen cestou nových projektů, ale i cestou opravy a záchrany objektů, které jsou kulturními památkami a mají pro Plzeňany velký význam. V tuto chvíli neprozradím své adepty na přihlášení do soutěže, ale mám v hlavě tři nebo čtyři projekty, které ve městě Plzni vznikly. Můžu jen naznačit, že jde třeba o katastr ÚMO 1, kde vznikla celá řada kvalitních staveb,” naznačil své favority primátor Plzně Roman Zarzycký.

Podmínky soutěže a další informace jsou už nyní k dispozici na www.stavbaroku.cz.

Konečné výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 12. září 2024.