O prestižní titul Stavba roku 2016 se letos utká šestnáct staveb z našeho regionu. Z 27 přihlášených v sedmi soutěžních kategoriích je nominovala odborná porota.

Členové poroty:Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. akad. arch. Jiří Klokočka – odborník s dlouholetými zahr. zkušenostmi, nyní Kancelář architekta města Brno

Ing. arch. David Leníček – autor vítězné stavby v loňské soutěži

Ing. arch. Miloslav Michalec – Plzeňský kraj

Ing. arch. Edita Míková – Město Plzeň

Ing. arch. Václav Ulč - Obec architektů

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. – ČKAIT

Je mezi nimi nová posluchárna Lékařské fakulty, rekonstrukce Jízdárny v Tachově–Světcích či nová spalovna komunálního odpadu v Chotíkově. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na galavečeru 25. května v Měšťanské besedě v Plzni, kde budou uděleny i nestatutární ceny a oznámeny výsledky hlasování veřejnosti.

Letošní ročník soutěže přinesl jednu výraznou novinku – novou soutěžní kategorii Průmyslové stavby, do které se premiérově přihlásily tři stavby.

Porota měla složitou úlohu i v dalších, tradičních, kategoriích. „Úloha poroty je každý rok velmi těžká. Výběr staveb pro nominaci tak probíhá nejen z dodaných materiálů od přihlašovatelů, ale zejména na obhlídkách, které porota absolvuje," upřesňuje Miloslav Zeman, předseda Asociace hospodářských komor ČR.

Soutěž pořádají Plzeňský kraj a město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů.

Soutěžní kategorie:

A) Novostavby budov

Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni

Novostavby: Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v PlzniZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za účelně ztvárněnou hmotu posluchárny s oddělenou částí pro bufet a sociální zázemí, včetně moderního technického vybavení a barevně sladěných prvků interiéru. Stavba přirozeně doplňuje objem hlavní budovy. Při návrhu vnitřních prostor byl kladen důraz především na dosažení ideálních vizuálních a akustických podmínek. Dostavba svou náplní vhodně rozšiřuje celý komplex Lékařské fakulty.

B) Rekonstrukce budov

BEER FACTORY

Rekonstrukce budov: BEER FACTORYZdroj: Archiv

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za čistotu a ryzost užitých materiálů podtrhujících industriální charakter výrobního procesu tradičního plzeňského nápoje v přímém prolínání s prostorem restaurace. Důraz na jednoduchost a funkčnost od detailu k celku, který se odráží v řešení celého interiéru, působí pro propojení a sjednocení prostředí výroby a konzumace zcela přirozeně až jakoby samozřejmě.

Centrum služeb pro turisty

Rekonstrukce budov: Centrum služeb pro turistyZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za citlivou obnovu a úpravu bývalé hájovny v předhradí Radyně. Autor návrhu plně respektoval původní hmotu, výraz i vnitřní dispozici stavby a ponechal jí její venkovskou malebnost, přesto upravené prostory plní skvěle svou novou funkci. Turisté se zde mohou schovat před nepřízní počasí, ohřát u krbových kamen, občerstvit či zapojit do tematicky laděných kulturních akcí. Hlavní stavbu doplňuje nezbytné sociální zázemí na místě bývalé stodoly.

Galerie Hrádek „Prostor her a inspirace"

Rekonstrukce budov: Galerie Hrádek „Prostor her a inspirace“Zdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za spojení nového smysluplného využití objektu s citlivým zachováním původních prostor a dobových konstrukcí a materiálů. Stavba, jíž byla vtisknuta nová společenská a kulturní funkce zaměřená na rodiny s dětmi, se nachází v bývalém objektu barokního špýcharu z 2. poloviny 18. století v zámeckém areálu v Hrádku u Sušice. Odstraněním části poničené podlahy vznikl velkorysý dvoupodlažní galerijní prostor, který umocňuje genia loci původní hospodářské budovy.

Jízdárna v Tachově – Světcích

Rekonstrukce budov: Jízdárna v Tachově – SvětcíchZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za náročnou a řemeslně poctivou obnovu jedinečné historické stavby. Za 5 minut dvanáct zachránilo město Tachov objekt před demolicí. Postupně vybudovalo pro veřejnost důstojný kulturně-společenský stánek, který se pyšní neobvyklým a ojedinělým řešením. Překrytí haly unikátním vzdušným krovem s prosklenou lucernou uvidíme málokde ve světě. Při obnově jízdárny byly použity převážně dobové materiály, čímž byla stavba náročná i na dovednost dnešních restaurátorů a řemeslníků. Právem byla zapsána na seznam národních kulturních památek.

Zbirožský dvůr

Rekonstrukce budov: Zbirožský dvůrZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za záchranu a obnovu objektu bývalé parostrojní továrny. Přestože stavba není památkově chráněna, bylo k její rekonstrukci přistoupeno nezvykle citlivě, srdcem. Obdivuhodná je kvalita řemeslného zpracování, nejen historických kazetových dveří a špaletových dřevěných oken, ale rovněž repase kamenných portálů či keramických dlažeb. Z prostor doplněných hodnotným dobovým nábytkem vznikl svěží kulturní a relaxační areál s ubytováním a vyhlášenou restaurací.

C) Stavby pro bydlení

Bytový dům Veleslavínova

Stavby pro bydlení: Bytový dům VeleslavínovaZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za citlivé začlenění současného bytového objektu do historického okolí. Návrh pracuje s moderním přístupem k tradičním principům členění hmoty a fasády. Průběžné patrové římsy z pohledového betonu podtrhují horizontalitu objektu, nároží je akcentováno netradičním zaobleným prosklením okenních výplní, zábradelní a členící skleněné prvky jsou zjemněny sítotiskovou grafikou. Pro podpoření tradičního měřítka a proporcí je objekt opticky rozdělen do tří menších hmot oddělených vertikálními schodišti. Důraz na čistotu materiálů a detailu byl přenesen i do vnitřních částí budovy.

Rodinný dům v Senci u Plzně

Stavby pro bydlení: Rodinný dům v Senci u PlzněZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za střízlivé novodobé architektonické řešení a solidní provedení stavebních prací. Objekt se nachází v okrajové části ucelené zástavby rodinných domů, v blízkosti lesa. Jedná se o návod, jak nepokazit příměstskou lokalitu neadekvátní tvarovou formou a měřítkem k ostatní zástavbě, což se bohužel v mnoha případech děje. Jedná se o solitér, s přízemím a podkrovím, bez podsklepení. Dům reaguje vyšší mírou prosklení na těsné sousedství lesa.

D) Dopravní a inženýrské stavby

Rekonstrukce železniční trati Klatovy - Železná Ruda

Dopravní a inženýrské stavby: Rekonstrukce železniční trati Klatovy - Železná RudaZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za provedení dopravní stavby, které bylo realizováno v náročných horských podmínkách s minimem přístupových cest a s nutností respektovat pravidla ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Rekonstrukce tratě, která tvoří část důležité spojnice z Plzně na Šumavu, prospěje dopravě místních obyvatel k dojíždění do práce i turistům. Přínosem je rovněž zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících.

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - Modernizace železničního uzlu Plzeň

Dopravní a inženýrské stavby: Modernizace železničního uzlu PlzeňZdroj: Archiv

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou a společensky prospěšnou přestavbu vlakového nádraží v Plzni. Tato dopravní stavba představuje po více jak sto letech výraznou úpravu a modernizaci nejen vlastních nástupišť, ale i dalších skrytých inženýrských a technologických prvků. Výrazným zásahem v toku cestujících se stala výstavba nového podchodu, který umožňuje bezkolizní propojení nádraží do Šumavské ulice a dále k centru města. Projekt přináší nejen viditelné zlepšení veřejného prostoru stanice a podmínek pro cestující, ale i modernizaci a urychlení vlastního drážního provozu.

E) Průmyslové stavby

Výrobní hala s administrativní budovou společnosti SCHWER Fittings

Průmyslové stavby: Výrobní hala s administrativní budovou společnosti SCHWER Fittings Zdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za kvalitně a nápaditě provedenou ryze průmyslovou stavbu. Vyzdvihnout je nutno zejména integraci objektu do daného prostorového kontextu, celkovou architektonickou koncepci a formu, současně pak také čistotu detailu a pojetí či materiálové řešení okolních venkovních prostranství. Projekt a jeho realizace dokazují, že kvalitní architektury a urbanismu je možné docílit na všech typech a funkčních celcích určitě pak i u průmyslových staveb.

WORKPRESS AVIATION

Průmyslové stavby: WORKPRESS AVIATIONZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za nevšední návrh vnitřních prostor industriálně-administrativního charakteru. Jsou zde aplikovány moderní trendy přístupu k vybavení pro zaměstnance včetně různorodých míst pro aktivní a pasivní formy relaxace. Průmyslový charakter budovy byl vhodně přenesen i do vnitřních prostor administrativní části. Čistý, puristický styl s důrazem na materiálovou autentičnost je nápaditě doplněný o fragmenty součástek letadel užitých v originálním kontextu v rámci interiéru.

ZEVO Plzeň

Průmyslové stavby: ZEVO PlzeňZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za kvalitní architekturu, která dokázala svou barevností, ladnými křivkami a dekorativním komínem dát industriální stavbě lidštější rozměr. Zařízení na energetické využití komunálního odpadu, Plzeňanům známé jako spalovna, rovněž produkuje teplo pro město. Spalovny známe především jako velké krabice s vysokým komínem. Tento příklad ukazuje, že existují i jiná řešení. Hmota je vhodně členěna, tvarována a zasazena do daného prostředí.

F) Sportovní a volnočasové stavby

Plzeň, Výstavba sportovišť v areálu SOUE - přístavba sportovních hal

Sportovní a volnočasové stavby: Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň - přístavba sportovních halZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za vkusně kompozičně a materiálově pojatou sportovní stavbu. Dvě multifunkční haly pro judo a míčové sporty jsou doplněny menšími hmotami zázemí. Uskupení různých objemů dodalo objektu vhodné měřítko a umožnilo jeho bezkolizní zakomponování do stávající zástavby. Pohledově příjemná je rovněž kombinace dřevěného obkladu a velkoformátových cementovláknitých desek na fasádě. Celkový dojem podtrhuje klidný a výrazově čistý interiér.

G) Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)

Stříbro – rekonstrukce Kostelního náměstí a ulice Jiřího z Poděbrad

Veřejná prostranství:  Stříbro – rekonstrukce Kostelního náměstí a ulice Jiřího z Poděbrad Zdroj: ArchivNominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za estetickou úpravu veřejného prostranství s využitím tradičních a historickému významu adekvátních materiálů. Kompletní úpravu prostorů zahrnující nové zpevněné plochy a parkovací stání s povrchem z žulové mozaiky, jejich odvodnění a související podzemní inženýrské sítě je nutno vnímat jako odrazový můstek pro celkovou úpravu dotčené historické části města. Doufejme, že tyto zásahy nastartují rovněž obnovu okolních objektů, která umocní celkový kladný dojem.

Pěší propojení U Ježíška, Plzeň

Veřejná prostranství: Pěší propojení U Ježíška, PlzeňZdroj: Archiv

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za celkové technické provedení stavby, a hlavně za její přirozenou integraci do daného místa. Stavba je krásným příkladem jednoduché, ale vysoce účinné a kvalitní intervence do veřejného prostoru, která ukazuje donedávna skryté kvality města. Schodiště nejen že zkrátí cestu, ale hlavně vede chodce předtím špatně prostupným, ale zajímavým územím. Zachování vzrostlých stromů, průhledy ze schodišťové podesty do okolních zahrad, odhalení torza pravděpodobně barokní sochy, to vše jsou prvky, přispívající k více než příjemné atmosféře tohoto kouta Plzně.

Hlasování v anketě pod článkem je určené pouze čtenářům, neurčí vítěze.