„Řešíme pouze problémy běžného rázu, tedy koordinaci překládek inženýrských sítí s ohledem na zákon o sítích. Zakládáme některé mostní objekty. Děláme to, co nám v tomto období příroda dovolí,“ informoval ředitel s tím, že ŘSD ještě v rámci stavební akce vyhlásila veřejnou soutěž na likvidaci přebytečné zeminy. „Té je tam zhruba 500 tisíc tun. Naší ambicí je, abychom výběrové řízení co nejrychleji dokončili, aby se zemina, která na staveništi je, včas odvezla a v budoucnu nám nezdržovala stavbu,“ dodal Kuťák.

Stavba byla zahájena v červnu 2020 a dokončena by měla být na jaře 2024. Nový úsek silnice je přes šest kilometrů dlouhý, vede od dokončeného přivaděče Litice – Šlovice k Přešticím. Místo dvouproudé komunikace se bude jezdit po čtyřproudé. Narovnáním silnice navíc dojde ke zvýšení bezpečnosti, zmizí například úsek častých nehod u Vysoké. Zhotovitelem stavby je společenství IMOS Brno a Váhostav – SK s cenou přibližně 912 000 000 bez DPH. Na úseku vzniknou dvě mimoúrovňové křižovatky, pět mostů a tři protihlukové valy.