Zároveň probíhala jednání a hledání pozemku, kde by ZZS PK mohla prostřednictvím svého zřizovatele postavit vlastní budovu, kam by bylo možné umístit dvě výjezdové skupiny (RV a RZP) a také přemístit z Bor vzdělávací a výcvikové středisko ZZS PK.

Vedení ZZS PK ve spolupráci s ÚMO Plzeň 4 vytipovaly několik lokalit, z nichž byl vybrán areál SDH Doubravka ve Hřbitovní ulici. Po zpracování studie, převodu pozemků a vysoutěžení projektanta novostavby bylo vydáno 8. ledna 2021 stavební povolení.

V budově budou sloužit dvě výjezdové skupiny ZZS, budou zde garáže pro záložní sanitky, vozidla pro HPO, myčka, místnost pro stážisty a moderní vzdělávací a výcvikové středisko ZZS PK.

„Jsem velmi ráda, že se zdravotnická záchranná služba na Doubravce dočká nových prostor. Provizorní základna v objektu, kde byli záchranáři doposud v nájmu, již delší dobu nevyhovuje svým prostorem ani lokalitou. Moc mě proto těší, že se podařilo najít místo a finance k zajištění nových prostor,“ uvedla během ceremoniálu hejtmanka Ilona Mauritzová.

„Naším cílem je rozprostřít výjezdové základny po Plzni tak, abychom se ke kriticky nemocným dostali co nejdříve. Výhodou vybraného místa je také blízkost části frekventované dálnice D5 včetně přivaděče a těsné sousedství s hasiči i policisty, neboť mnohdy zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému společně,“ vypočítává ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička. Starosta ÚMO Plzeň 4 Tomáš Soukup vyjádřil přání, aby stavba běžela jako „po drátku“ a novostavba začala příští rok na podzim sloužit záchranářům i obyvatelům ku prospěchu.

Zástupci Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje za účasti hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové a starosty městského obvodu Plzeň 4 Tomáše Soukupa společně se stavebníky oficiálně převzali staveniště zbrusu nové výjezdové základny v Plzni na Doubravce. Poklepem na základní kámen budoucí novostavby oficiálně stavbu zahájili.

Základní data:

Velikost: 501,6 m2 – zastavěná plocha, 3 nadzemní podlaží

Cena: 47.552.479,16 Kč (včetně DPH)

Investor: Plzeňský Kraj

Zhotovitel stavby: S & H stavební a obchodní firma s.r.o.

Ukončení stavby: září 2022