Silnice I/20 je součástí systému, jehož cílem je odvést část dopravy mimo centrum Plzně. Nyní má začít stavba části druhé etapy silnice II/231, tedy úseku Plaská Na Roudné Chrástecká. Na okruh bude napojena místní komunikací. Do doby vybudování další části okruhu bude silnice I/20 tento okruh nahrazovat.

„Termín pro podání nabídky je konec října. Realizace stavby silnice Plaská - Na Roudné - Chrástecká by se poté mohla uskutečnit již od listopadu tohoto roku. Práce na ní budou pravděpodobně probíhat do listopadu roku 2020,“ uvedl Miroslav Blabol z plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Stavba celé sedmikilometrové komunikace má propojit dálniční přivaděč v Černicích s výpadovkou na Karlovy Vary - povede údolím řeky Úslavy a kolem Jateční ulice.

Pro stavbu důležité silnice se město a ŘSD rozhodly již v polovině devadesátých let. „Severovýchodní část městského okruhu je společnou stavbou Ředitelství silnic a dálnic a města Plzně. Na této trase se zástupci města shodli již v roce 1995, když zastupitelé schválili územní plán,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Náhlík.

Výrazné zklidnění dopravy v centru města však může město očekávat až v roce 2025, kdy by měla být stavba celé komunikace hotová.