Nejprve se starosta třetího městského obvodu a zastupitel Jiří Strobach (ODS) pohádal s primátorem Martinem Baxou (ODS). Půlhodinovou diskuzi zastupitelé korunovali neschopností shodnout se na usnesení. Proti záměru postavit pumpu na soukromém pozemku se brání obyvatelé a také Úřad městského obvodu Plzeň 3.

„Viděl jste to stanovisko? Proti čemu se budete odvolávat, když ještě nebylo vydáno," ptal se vedoucí magistrátního stavebního úřadu Jan Kaisler technického náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS), když se ptal, jestli mu může zastupitelstvo nařídit, aby podal odvolání proti vydání územnímu rozhodnutí.

„Přinejhorším to krajský úřad zamítne," vložil se do diskuze Michal Chalupný (ČSSD). Jeho návrh, aby město prověřilo možnosti odvolání proti vydání územního rozhodnutí, nakonec zastupitelstvem prošel.

Strobach, který se postavil za odpůrce výstavby benzinky, se marně snažil zastavit výstavbu. S návrhem, aby zastupitelé ze stolu shodili změnu projektu spočívající v rozšíření kiosku u pumpy o 5 metrů čtverečních, neuspěl. „Když zakážeme Corso a nedokážeme nic udělat s benzinkou, tak z pohledu občana je to složité," zlobil se Strobach.

Když Kaisler vyjmenoval úřady, které v rámci územního řízení schválily benzinku, a uvedl, že mezi nimi byl i odbor dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3, Strobach kontroval slovy, že ale občané neměli možnost se ke stavbě čerpací stanice vyjádřit. „Takhle funguje systém demokracie v praxi," ptal se Strobach.

Primátor Baxa uvedl, že chápe snahu starosty hájit zájmy obyvatel, ale úředníci musí postupovat podle stavebního zákona. „Téma demokracie s tím nesouvisí. Demokracie a stavební řízení jsou různé roviny debaty," dodal Baxa. Strobacha a lidi odmítající benzinku podpořil lochotínský starosta a zastupitel Miroslav Brabec (ČSSD).

Šindelář pak uvedl, že zastupitelstvo nerozhoduje o stavbě benzinky. „To je věc státní správy. Za město se vyjadřuji já jako účastník územního řízení. A nenašel jsem žádné zákonné důvody, proč by tam benzinka neměla stát."

Třetí obvod před necelým měsícem podal žádost o účast v územním řízení, protože odpůrci z řad veřejnosti jimi nemohou být. Jako účastník řízení by obvod dostal šanci záměr odpískat. Žádost trojky ale zamítl magistrátní stavební úřad.