Historický vodovod je uložen na pozemcích obce a poskytuje lidem na něj napojených užitkovou vodu. Vodu z něj v současné době čerpá několik rodin, které ji využívají na zalévání zahrad a napouštění bazénů.

Problém, který se dodnes nevyřešil, nastal před třemi lety. „Při výstavbě obecního vodovodu bylo litinové potrubí našeho vodovodu poškozeno,“ popsal Vlastimil Dušek ze Samosprávy Nekmíř. Podle něj jej firma, která obecní vodovod budovala, po poškození dvakrát provizorně opravila, ale uživatelé mezi první a druhou opravou zůstali bez vody.

„Voda uniká převážně na obecním pozemku. Čerpadlo z vrtu musí stále doplňovat vodu do sběrné nádrže. Ještě v roce 2015 jsme ale vodovod provozovali jako samospádový a vodu z vrtu do nádrže jsme čerpali pouze v létě. Proto jsme žádali obec, abychom vodovod mohli opravit. Nikdo nám nevyhověl,“ upozornil Dušek.

Spolek se obrátil na Městský úřad Nýřany na Odbor životního prostředí a požadoval svolení k opravám na pozemcích Nekmíře. „Žádost nám byla zamítnuta s tím, že úřad nemůže do odmítavého stanoviska obce zasahovat a že vodovod nesplňuje status veřejného vodovodu pro malý počet odběratelů,“ dodal Dušek. Doufá, že zastupitelé vše přehodnotí a umožní spolku vstup na pozemky.

„Spolek jsme v minulosti finančně podpořili, dnes ale tento zdroj využívá jen několik rodin. Navíc jsme v roce 2016 vybudovali obecní vodovod s pitnou vodou. Vodovod spolku funguje, není důvod, proč by se měla rozkopat silnice. Máme obavy, že ji spolek nedokáže vrátit do původního stavu a s novým potrubím by se sem nevešly ostatní inženýrské sítě,“ odůvodnil stanovisko Nekmíře starosta Josef Urbánek.