„Našich téměř 400 žáků se do hlavní školní budovy tady na náměstí nevejde. Máme proto odloučené pracoviště v budově za řekou, kde je zhruba 100 žáků převážně prvního stupně. Vzdálená je asi kilometr odsud a děti tam nemají zázemí ani jídelnu, takže musí chodit sem do hlavní budovy na jídlo a odpoledne do družiny. Konečně budeme moci být pod jednou střechou. Čekali jsme na to hodně dlouho, několik desítek let,“ říká s úlevou ředitelka zdejší základní školy Alice Kellerová. „Stavět se bude za plného provozu školy a omezí nás to pouze v tom, že po dobu stavby nebudeme mít tělocvičnu, pozemky a zahradu. Ale poradíme si, pro tělocvik máme například k dispozici ještě sokolovnu, kterou nám poskytuje město,“ dodává ředitelka.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

O stavbu nové sportovní haly usilovalo město již desítky let, protože škola postavená v roce 1913, kdy byl počet obyvatel Starého Plzence poloviční, potřebám vzdělávání už kapacitně nevyhovovala. V přístavbě nyní vznikne osm nových tříd a v přízemí bude nová kuchyně s jídelnou pro 100 strávníků. V prvním podlaží přístavba naváže na nynější školní budovu, odkud se učitelé a děti dostanou z chodby prosklenou příčkou do jídelny, do sportovní haly nebo výtahem do věže s učebnami. Novostavba sportovní haly s tribunou pro 150 diváků nahradí současnou tělocvičnu a kromě výuky tělocviku bude sloužit i pro veřejnost k tréninkům, turnajům a různým kurzům.

Za zmínku stojí i samotné zpracování projektu, jehož autorem je architekt Petr Sova. „Snažil jsem se, aby si přístavba nekonkurovala s původní budovou. V návrhu jsme využili svažitosti školního pozemku a první nadzemní podlaží jsme do něj zapustili. Máme tak pochozí zelenou střechu jak na sportovní hale, tak na školní jídelně,“ vysvětluje architekt.

Nová část rekreačně sportovní trasy greenway Mže mezi plzeňskými ulicemi Pod Vinicemi a Radčická, která je dále napojena na stezku k lávce přes řeku, už slouží pěším i cyklistům.
Nový úsek stezky u Mže už slouží pěším i cyklistům, pomáhá také řidičům

Původní návrh ale bylo potřeba letos částečně upravit. „Počítalo se v něm například s vytápěním plynem, v současnosti to však musí být tepelná čerpadla a v návaznosti na upravený projekt bude muset vzniknout i samostatná trafostanice,“ říká Jan Eret, starosta Starého Plzence. „Jsem velmi rád, že konečně budou mít děti a jejich rodiče ve Starém Plzenci důstojný prostor ke sportovnímu vyžití,“ dodává starosta.

Náklady na realizaci tohoto projektu jsou odhadované celkem na 200 milionů korun a hotovo by mělo být za dva roky, konkrétně 25. září 2025.