Jaké investice v letošním roce připravujete?

S pomocí dotace od Plzeňského kraje jsme společně s Ejpovicemi opravili cyklostezku podél Ejpovického jezera. Kompletně jsme zrekonstruovali komunikaci v ulici Štemberova za přibližně 800 tisíc korun. Nakoupili jsme kompostéry za 900 tisíc korun, na ně jsme také dostali příspěvek od ministerstva životního prostředí. Z dotací od Státního zemědělského intervenčního fondu pořizujeme nový nábytek do kulturního domu. Dotace se nám naštěstí daří získávat.

Jaké další akce ještě chystáte?

Získali jsme rovněž dotaci na výstavbu výtahu do kulturního domu. Od IROPu pak finance na stavbu komunitního centra. K tomu nyní zadáváme výběrové řízení a na podzim by se mělo začít stavět. V příštím roce bychom měli zahájit výstavbu bytů pro seniory. Pro pěší a cyklisty chceme propojit Kyšice s Dýšinou novou bezpečnou stezkou. V příštím roce bychom také měli s pomocí dotace kompletně zrekonstruovat obecní rybník, který má zborcenou hráz. Je to investice za dva miliony korun. Také se nám povedlo koupit čtyři řadové domky a budeme je opravovat na obecní byty.

Plzeň začíná opravovat značně vytíženou křižovatku na Karlovarské, díky přestavbě lépe projedou kloubové autobusy MHD.
Začíná oprava vytížené křižovatky na Karlovarské

Nebojíte se, že vám vaše plány zkazí až rekordní zdražování stavebních materiálů?

Jisté obavy samozřejmě máme. Třeba na komunitní centrum už máme rozpočet a obáváme se, že vysoutěžená cena bude vyšší. Akce ale budeme realizovat, protože v dnešní době nemá cenu čekat na to, že stavební materiál a ceny prací půjdou dolů. Myslím si, že pokud má obec k dispozici peníze, měla by je vydat na rozumné investice.

Hovořila jste o stavbě obecních bytů. Znamená to, že je o bydlení v Kyšicích zájem?

Zájem je obrovský i přesto, že je tady velké omezení. Od června totiž platí stop stav na připojení k vodovodu. Je to omezení od plzeňské vodárny, protože vodovod nemá dostatečný tlak vody, který je stanovený legislativou. Je to věc, kterou obec nemůže do budoucna nijak ovlivnit. Jednáme proto s Vodárnou Plzeň a Vodárenskou a kanalizační a snažíme se najít řešení. Ale je to běh na dlouhou trať.

Co tedy říkáte lidem, kteří chtějí v Kyšicích stavět?

Říkáme jim, že musí mít vlastní studny a v následujících 5 až 7 letech se na vodovodní řad nenapojí. Bohužel ale v některých lokalitách v Kyšicích není možné vodu v rozumné hloubce naleznout.

Lidé z okresu jsou s Natálkou solidární...
V kauze popálených dětí při pyrotechnickém pokusu padlo druhé obvinění

Co obec v současné době trápí?

Velký problém je dopravní přetíženost, zvláště ve frekventovaných ranních a odpoledních hodinách. Jednáme s policií a plzeňským magistrátem, abychom do obce mohli umístit radary, které bychom zaplatili a spravovala by je policie a magistrát.

Rovněž máme potíže s kanalizací. Obec je z kopce dolů a hlavní průtah nemá dešťovou kanalizaci. Velké deště nám tak vyplavují komunikace a domy. Nebýt našich dobrovolných hasičů, vůbec nevím, co bychom si počali. Chtěla bych jim za jejich práci velmi poděkovat.

Budete tedy průtah nějak rekonstruovat?

Průtah patří Plzeňskému kraji a já pevně věřím, že najdeme shodu a komunikaci upravíme tak, aby voda nezpůsobovala problémy. Už je dokonce vyhotovená projektová dokumentace a stavební povolení.