close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě Na jakých projektech město nyní pracuje?

Jedna z největších investičních akcí pro tento rok je „Intenzifikace ČOV a kanalizace“, která spočívá ve výměně technologie čistírny odpadních vod a výstavbě dvou kanalizačních řadů v ulici Chloumecká a lokality pod tratí. Tato akce bude stát město více než 18 milionů korun včetně DPH. K vybudování inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny a dalších včetně komunikace) dojde v obytné zóně Chloumecká, která je určena pro výstavbu 15 domů. Domy budou sloužit rodinám s dětmi. Nechceme, aby tyto pozemky skupovali developeři za účelem investic. Rekonstrukcí letos prochází i budova kasejovické radnice, která je kulturní památkou. Renovovala se vnější okna a osadila nová vnitřní okna, zrekonstruovaly se elektrické a počítačové sítě, zateplila se půda a vyměnily podlahy. Akci podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dále chceme využít kasejovický špýchar u nádraží, kde vznikne malé muzeum se sezónní expozicí. Díky ní se budou moci lidé seznámit s bývalým provozem špýcharu a prohlédnout si expozici věnovanou první světové válce a příběhům československých legionářů. Počítali jsme s tím, že muzeum otevřeme letos. Jelikož je však v této době velký problém sehnat řemeslníky, kteří by špýchar zmodernizovali, otevření necháme až na jaro 2022. Dále jsme dokončili první etapu rekonstrukce bývalé vodárenské věže u nádraží, která dříve sloužila k napájení lokomotiv. Na konci minulého roku byla věž zapsána na seznam kulturních památek. V příštím roce hodlá město zrealizovat druhou etapu oprav tohoto historického objektu. Opravujeme také místní komunikace, konkrétně ulici Úzkou (pod bytovkami proti areálu bývalého Šumavanu,) a polní cestu v Boučku a lesní cestu U Aloisky naproti bývalému motorestu Agro. Stavební akce probíhají i v okolních vesnicích. V současné době rekonstruujeme kulturní zařízení v Řesanicích, což je jedna ze sedmi obcí, které spadají pod Kasejovice. V Kladrubcích v kulturním domě se počátkem příštího roku opraví sociální zařízení.

Je v Kasejovicích dostupná zdravotní péče?

Město v roce 1996 zakoupilo zdravotní středisko, do kterého od té doby investovalo zhruba pět milionů korun. Nachází se v něm praktický lékař, který ordinuje každý den. Dětská lékařka a ženský lékař k nám dojíždí jednou týdně. Jsme moc rádi, že je tady máme. Obrovským problémem je ale zubař, kterého sháníme už několik let. Poslední zubařka tu pracovala v únoru. Pomohli jsme jí ve městě získat byt na místní faře a také jsme jí dopředu zajistili pacienty, kteří se sem hlásili až ze Strakonicka. Přihlášených už bylo asi 500 lidí. Paní zubařka však po pár dnech odešla a od té doby zubaře velmi postrádáme. Podle vyhlášky by měli mít lidé zubního lékaře v dosahu 35 minut. Jenže Blatná ani Nepomuk už další pacienty nepřijímají, takže lidé musí až do Plzně, a to je výlet na celý den. Nové pacienty by údajně brali v Milevsku, ale to z hlediska vzdálenosti nepřipadá v úvahu. Zubař by k nám mohl v podstatě nastoupit ihned, ordinaci máme kompletně zařízenou. Dalším problémem je lékárna. V Kasejovicích není a nejbližší je v Blatné.

Jedním z míst, kde by mohlo v budoucnu vzniknout úložiště jaderného odpadu, je i lokalita Březový potok na Klatovsku. Jak se k jeho výstavbě stavíte?

Osobně jsem proti stavbě úložiště v našem okolí. Máme tady nádhernou přírodu. Už několik let také bojuji proti tomu, aby byly v našem městě vystavěné větrné elektrárny. O jejich výstavbu mají zájem dva investoři. Ze studií, které se stavbě větrných elektráren v minulosti věnovaly, však vyplývá, že elektrárny značně naruší místní krajinný ráz. Zastupitelstvo Kasejovic nyní odhlasovalo, že nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren na území našeho města. Již v roce 2010 neudělil Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí, souhlas s výstavbou z důvodu, že umístění téměř 150 metrů vysokých větrných elektráren negativně změní krajinný ráz celé oblasti.