Následuje celé znění dopisu

Vážený pane premiére,

paní ministryně, pane ministře,

paní poslankyně, pane poslanče,

paní senátorko, pane senátore,

obracíme se na každého z Vás jednotlivě, abychom Vám tlumočili názor 84 starostů a v desítkách případů i zastupitelstev obcí na zamýšlenou výstavbu amerického radaru v Brdech. Tito starostové a zastupitelstva nesouhlasí s výstavbou amerického radaru v Brdech.

Myšlenka spojit své síly proti lžím a demagogii některých politiků vznikla 28. června, na shromáždění 35 starostů v Rožmitále. Postupně se pak podpora volného svazku starostů (Liga starostů) rozrůstala a stále roste.

Naplněním a vyjádřením této myšlenky o sjednoceném postupu mnoha rozumných, poctivých a neprodejných starostů proti zamýšlené výstavbě cizí vojenské radarové základny na našem území jsoudopisy, zaslané dnes všem jednotlivým členům vlády, parlamentu, sněmovny, devadesáti světovým redakcím, stranám Zelených v celém světě, americkému Kongresu i významným osobnostem a světovým politikům.

Postoj těchto starostů, potažmo obcí, rozhodně není projevem antiamerikanismu, levicového nebo dokonce komunistického smýšlení, jak je nám zastánci radaru podsouváno. Například profesor Erazim Kohák, filozof, který prožil 30 let v USA, kde žijí dále jeho děti, jistě nemůže být považován za komunistu - a přesto se velmi přesvědčivě postavil za referendum a proti svévolnému a arogantnímu postupu některých vládních politiků ve věci radaru. Stejně pan Ing. A. V. Stoy, Ph.D., jeden z organizátorů Výzvy „Pro referendum“, který žil v USA 20 let a obdržel od prezidenta USA vyznamenání za zásluhy, přece také nemůže být podezírán z antiamerikanismu. A mohli bychom uvést řadu dalších osobností, které sumístěním radaru na našem území nesouhlasí, a přitom rozhodně nemají a nikdy neměly nic společného sautoritativním komunistickým režimem.

Jsme zneklidněni způsobem, jakým bylo až dosud s námi o zmíněném radaru jednáno. Naprosto katastrofální úroveň komunikace vládních politiků směrem k veřejnosti, amatérismus a lži o radaru vyvolávají nejhlubší obavy u více než dvou třetin občanů České republiky. Jsme zneklidněni tím, že vláda a politici přestali komunikovat o radaru s občany, přestože to je jejich základní povinnost, a postavili mezi sebe a občany Tomáše Klvaňu, ředitele americké tabákové firmy British American Tobacco, který za státní peníze a nevybíravými metodami občany neinformuje, ale nepřesvědčivě přesvědčuje, aby sradarem souhlasili. Nyní má za naše daně nastoupit i profesionální agentura.

President Klaus už rovněž vytknul vládě, že přehlíží hlasy většiny občanů ČR, jakož i aroganci a neschopnost vládního mluvčího Klvani.

Umístění cizího radaru na našem území prosazují politici a strany, kteří kničemu podobnému nedostali od svých voličů mandát. Ostentativně pohrdají míněním většiny občanů této země, jejichž odpor vůči radaru potvrzují všechny dosavadní průzkumy veřejného mínění. Neberou žádné ohledy ani na jednoznačně odmítavý postoj místních obyvatel vyjádřený ve všech dosud konaných lokálních referendech a anketách v obcích v okolí Brd, kterých už bylo přes dvě desítky - a všechny skoro stoprocentně proti radaru.

Nutnost zřízení radaru je zdůvodňována argumenty, v jejichž věrohodnost patrně nevěří ani ti, kdo je propagují. Jednou se mluví o údajné hrozbě ze Severní Koreje, jindy o hrozbě zÍránu. Podobným hrozbám, i kdyby existovaly, nelze přece čelit militarizací planety a přilehlého vesmíru. Jediná hrozba, která vsouvislosti sradarem existuje zcela nepochybně, je právě hrozba nových závodů ve zbrojení, jež tento jednostranný krok jedné velmoci nutně musí vyvolat a bohužel již vyvolává. Pár našich politiků, v čele s premiérem Topolánkem, od samého počátku o radaru uvádějí nepravdivé informace. Na základě zveřejněných videozáznamů z besedy s občany v Borovně je prokázáno, že sám premiér použil lži dokonce i při interpelacích v parlamentu. Neříká pravdu o neškodnosti radaru, o prospěchu tohoto zařízení, o dopadu radaru na zdraví naše a našich rodin.

Po nedobrých zkušenostech zminulosti nechceme sloužit jako pěšáci na šachovnici mocných a přejeme si, aby tuto nedůstojnou roli odmítli i naši politici. To je způsob, jakým mohou prokázat svoji kompetentnost a zodpovědnost volených zástupců, o níž tak často hovoří.

Instalace radaru je vydávána za nejúčinnější způsob ochrany Evropy. Ti, kdo o stavbu radaru vnaší zemi usilují, chtějí Evropu chránit i přesto, že je o to nikdo znašich evropských partnerů nežádal. Tato nevyžádaná pomoc Evropu spíše rozbíjí než ochraňuje, a také proti tomu důrazně protestujeme. Jen velice naivní lidé by mohli přehlédnout, že Evropu chtějí svými jednostrannými kroky ochraňovat právě vlády dvou zemí - České republiky a Polska - které mají vůči evropské integraci zdaleka nejvíce výhrad. Považujeme proto tento postup za velmi pokrytecký.

Za podobně neupřímné považujeme řeči o tom, že radar vkombinaci sraketami ochrání i naši zemi. Chceme být chráněni systémem mezinárodních smluv, který je však – jak o tom svědčí mimo jiné poslední kroky Ruska – připravovanou stavbou výrazně oslabován. Jak máme vůbec věřit, že zde jde o naše zdraví a životy, když přední politici nejsou schopni splnit ani své nedávné sliby o tom, že stavba bude umístěna dostatečně daleko od nejbližších obydlí. A už vůbec nás neuklidňují šokující výroky premiéra, že lidé přece umírali a budou umírat vždycky. To nejsou vtomto případě slova zodpovědného státníka.

Jsme přesvědčeni, že připravovaná stavba radaru nevyřeší žádný zexistujících problémů. Právě naopak. Snaha militarizovat citlivý prostor ve středu Evropy už nyní způsobuje problémy nové a závažnějšínež ty, které měly být údajně řešeny.

Jak informovala zahraniční i naše media, Sněmovna reprezentantů Kongresu USA a senátní výbor vyškrtnuli už z financování antiraketový systém v Polsku, a nemají zájem plně financovat nefunkční systém radaru XBR v Evropě, váhají. Několik našich politiků ale tvrdošíjně i nadále prosazuje výstavbu této základny v ČR, třeba i bez raket v Polsku. To už je obtížně pochopitelné - naši politici se snaží prosadit něco, o čem začali pochybovat i kongresmani USA, státníci a světoví vědci, něco, nač i Kongres váhá dát peníze, nazývaje to futuristickým snem.

My už víme, že slova o obraně České republiky radarem jsou lživá - odborníci už vysvětlili, že radar je především určen k obraně radarů v Grónsku a na Aljašce, a pak k ochraně území USA. Snahou USA je přemístit linii možného střetu raket a antiraket nad území jiných států, nad území Evropy. To, že se zamoří radioaktivním spadem Evropa a nikoli USA - to už pro Bushovu administrativu není tak podstatné.

Tady vůbec nejde o antiamerikanismus či příklon k Rusku, tady jde o příběh krále a jeho obětovaného pěšáka. O přežití občanů. Íránské balistické střely - to je jen stínová hra, vymyšlené zdůvodnění toho, co sem právě hodlají za vydatné pomoci našich několika prodejných politiků strčit.

Radar bude negativně ovlivňovat nejen zdraví lidí, ale i životní prostředí. To si patrně sice uvědomují, ale nedbají, i poslanci strany Zelených. Do politiky vstupovali se zcela odlišnými záměry, než jaké předvádějí nyní. Jejich výmluvám, že se musí podílet na vládě proto, aby mohli prosazovat svůj zelený program, už dnes nikdo nevěří. Zapomínají, že občané nezapomínají.

Politikům koaličních stran připomínáme, že čas, který zbývá do voleb, zase není tak dlouhý. V toku událostí to bude jen chvilka, abuďte ujištěni, že ty, kteří dnes pohrdají naším názorem, si my i občané budeme ve volbách velmi dobře pamatovat.

Obracíme se na Vás sžádostí, abyste slova o zodpovědnosti, kompetentnosti politiků a o zájmech naší země zbavili pachuti licoměrnosti a lží a pomohli je naplnit skutečným obsahem vsouladu svůlí většiny našich obyvatel a vašich voličů.

Ono masarykovské :

Jsem příznivcem politiky jako služby pravdě, jako bytostně lidské a lidskými měřítky se řídící starosti o bližní“

by mělo platit stále.

Jan Neoral, starosta Trokavce
V Trokavci dne 25.9.2007
Tento dopis odsouhlasilo 84 starostů obcí. Originály souhlasů jsou uloženy u organizátorů v Trokavci a v Příbrami.