Mezi vyznamenané patří Jaroslav Kasl, čestný občan Dolní Lukavice, který je autorem knihy Dolnolukavické a jiné povídky. Na své dílo obci přenechal autorská práva. Oceněná rovněž byla Miluška Kastnerová, která na obecním úřadě pracovala 37 let.

Jaroslav Šilhánek získal medaili za dlouholetou obětavou činnost pro obec, zejména v oblasti požární ochrany. Starosta vyznamenal taktéž Evu Horovou za dlouholeté zpracování obsáhlých příspěvků do časopisu obce Hlasatel obcí Dolnolukavicka, krajského časopisu Vítaný host, vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou i do jiných médií. Mezi další oceněné patří Pavel Netrval, Stanislav Vokáč, Marek Maňour, Karel Šebesta a Josef Netrval.