Do čeho obec letos investovala a na čem aktuálně pracuje?

Do posledních voleb jsem šel s tím, že je nutné vybudovat zde splaškovou kanalizaci. Tu jsme letos úspěšně dokončili. Momentálně funguje ve zkušebním provozu a v příštím roce na jaře bude kolaudace. Stála nás 144 milionů, přičemž 80 miliony korun nám na ni přispělo Ministerstvo životního prostředí. V nedávné době jsme také zajistili umělé zavlažování fotbalového hřiště, rekonstrukci hasičárny nebo opravu obecního úřadu, který jsme přebudovali na mateřskou školu. Nový obecní úřad se dnes nachází uprostřed zástavby rodinných domů na výjezdu z Vochova za fotbalovým hřištěm. V této budově dříve stávala prodejna potravin, po které místní obyvatelé dlouhou dobu volali. Obchod ale po pár letech zkrachoval, protože nebyl vůbec využíván.

Od jara příštího roku bychom se chtěli se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) vrhnout na rekonstrukci silničního průtahu obcí. Vochov zajistí výstavbu chodníků a SÚS zase vybuduje silnici. V kooperaci s SÚSkou vybudujeme v rámci této stavby také dešťovou kanalizaci. Oprava silnice bude rozdělena na dvě etapy – v první etapě se komunikace opraví v úseku od viaduktu směrem k mateřské škole, v té druhé se zrekonstruuje zbývající úsek silnice, tedy od mateřské školy k fotbalovému hřišti. Spoluúčast na rekonstrukci komunikace a dešťové kanalizace nás bude stát celkem 20 milionů korun. Financování chodníku pokryjeme z dotace, kterou jsme obdrželi ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Momentálně se také opravuje silnice druhé třídy z Vochova do Křimic, kde se pokládá nová vrstva asfaltu. V místě se kvůli tomu tvoří kolony aut, nicméně oprava je nutná.

Vochov se v posledních několika letech rozrostl o stovky nových obyvatel. Museli jste v této souvislosti rozšířit kapacitu zdejší mateřské školy?

Když jsem se stal před 11 lety starostou, měla obec asi 640 obyvatel. Dnes v ní žije cca 1400 lidí. Mateřskou školku jsme proto v nedávné době museli rozšířit o jednu třídu. Dnes má dohromady dvě třídy a pojme celkem 44 dětí. Také jsme museli přijmout nové paní učitelky. Ve Vochově máme ale ještě soukromé mikrojesle Vochomůrky, se kterými obec úzce spolupracuje. Děti, které se už z kapacitních důvodů nepodaří do naší MŠ nabrat, mohou využít právě těchto mikrojeslí. Jsou sice dražší, ale obec finanční rozdíl doplácí.

S Vochovem se pojí historka, že během druhé světové války byla za vsí vybudována maketa Škodových závodů, která měla posloužit jako klamný cíl pro spojenecké bombardéry…

To je velmi zajímavý příběh. Když během války udělali Němci onu maketu Škodovky za Vochovem, která byla velmi věrnou kopií pravých Škodových závodů, spojenci brzy přišli na to, že jde opravdu jen o falešnou, dřevěnou maketu. Začali jim tam proto házet dřevěné bomby. Když to dnes někomu vyprávím, nikdo mi to nevěří. Zdejší starousedlíci tvrdí, že si obyvatelé Vochova po válce „falešnou Škodovku“ rozebrali a měli z ní dřevo na dalších 20 let. Z areálu vznikly později kasárny.

Je nějaké palčivé téma, které místní obyvatele trápí?

Občané řeší nevyhovující kvalitu silnic. Vedle rekonstrukce hlavní komunikace proto plánujeme opravit také vedlejší silnice. Občanům v minulosti chyběla také splašková kanalizace, kterou už naštěstí máme. Díky její realizaci se tím zvedne životní úroveň obce a zhodnotí se cena nemovitostí a pozemků. V poslední době se sem ve velkém stěhují mladí lidé. Když jsem začínal se starostováním bylo přesně tohle mým cílem – přilákat do Vochova mladé rodiny s dětmi a omladit obec. A dá se říci, že jsem toho docílil.