„Je nutné rychle zadat přípravu projektových dokumentací pro zkapacitnění rozvodů vody a pokud možno i realizovat v roce 2023. Ihned po nastoupení do funkcí jsme připravili a zrealizovali výběrové řízení pro svoz tříděného odpadu. A stihli jsme také podat další žádost o dotaci na naši nejvýznamnější plánovanou investici – přístavbu školy a stavbu sportovní haly,“ upřesnil starosta.

Rozpočet zapojí občany

Do rozhodování o rozvoji Starého Plzence chce vedení města zapojit také občany pomocí tzv. participativního rozpočtu. „Občané mají možnost přihlašovat své podněty a nápady do soutěže. Vybrané projekty jsou poté realizovány městem. Mohou to být dětská hřiště, ohniště, lavičky nebo třeba úpravy studánek,“ doplnil Eret.

Rada města už také schválila plán kulturních akcí pro příští rok. K nim se ještě přidají velké oslavy výročí 70 let založení místní ZUŠ, které bude vedení umělecké školy pořádat v příštím roce od 21. do 24. září. „Během těchto čtyř dnů se uskuteční hlavní program, který bude zahrnovat nejrůznější hudební vystoupení, výstavy a představení. Jakoukoli formou chceme do programu zapojit i bývalé absolventy,“ uvedl ředitel umělecké školy Petr Vícha.

Šetří se na osvětlení

V současné době rapidního zdražování a růstu cen energií bude důležitým úkolem i pro Staroplzenecké brát zvýšené ohledy na všemožné úspory. Město ale dlouhodobě klade důraz na efektivní zacházení se zdroji. Například u veřejného osvětlení postupně vyměňuje běžná svítidla za úspornější LED. Na podzim roku 2019 se obměnila polovina světelných lamp za LED svítidla a osadilo se přes devadesát nových lamp veřejného osvětlení. „Omezeno je také osvětlení hradu Radyně,“ doplnil Eret.

Nové vedení má v neposlední řadě v plánu výrazně zlepšit komunikaci města s občany. „Vznikla k tomu nová komise pro propagaci a komunikaci, jejíž členové jsou odborníci na tato témata, a navíc jsou plni elánu, nadšení a nápadů,“ přiblížil Eret.

V Plzenci mají akční spolkový život

Na spolupráci s novými kolegy, ale i občany se starosta velmi těší. „Jsem přesvědčený, že jeden z mých hlavních úkolů je, aby nadšení a energie občanů, členů komisí či zaměstnanců úřadu nepřicházely vniveč, nápady se realizovaly. Zároveň aby fungovala kvalitní zpětná vazba a motivace ze strany vedení města. Moc si všech aktivních lidí vážím. Nesmím zapomenout i na nové složení redakční rady a jejich záměr výrazně změnit k lepšímu současný stav našich Radyňských listů,“ poznamenal starosta s tím, že je také hrdý na občany Starého Plzence, kteří se aktivně a dlouhodobě věnují spolkové činnosti.

„Jako příklad mohu uvést Občanský spolek Hůrka a Radyně. Ve městě je spousta dobrovolníků, kteří se aktivně věnují sportu a práci s dětmi. Máme tu i akční hasiče, jak v Plzenci, tak v Sedlci. Za zmínku stojí spolky Sedlec v akci!, Sedlec žije, Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko nebo Kvetoucí stromy. Každý den mě překvapí někdo další s novou energií. Plzenec je nádherné město, a pokud se mu otevřete, navždy vás uchvátí,“ uzavřel s úsměvem starosta.