Jaké investice sedmý městský obvod letos plánuje?

Peníze chceme určitě investovat do chybějící infrastruktury. Tím, že minulé vedení obce moc neinvestovalo do jejího rozvoje, vznikly tu velké mezery v přístupu k pitné vodě a kanalizaci. Ještě nedávno nemělo několik obyvatel zavedenou vodu až do domů, a to jsme v 21. století. Museli ji čerpat ze studní, tamní voda však nebyla vyhovující. V současné době už tento problém řešíme. Počítáme také s dobudováním kanalizace. Díky dotacím od Evropské unie chceme letos v Radčicích zřídit dále bezplatné wi-fi pokrytí na třech access pointech. V plánu máme také umístit na několik míst v obci cvičební prvky, a to jak pro mladé, tak pro seniory. Na severu Radčic by měl do budoucna vzniknout takzvaný biokoridor – v místě zmizí pole, vznikne tam nová cesta s lavičkami, a právě i nějakými prvky na cvičení. Na jihu obvodu chceme tento rok kompletně revitalizovat dětské hřiště. Celou jižní část Radčic plánujeme zklidnit. Vytvoříme zde další zpomalovací retardéry a cílem je vytvoření zóny s maximální povolenou rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Chceme také rekonstruovat místní hasičskou zbrojnici, ve které by mělo vzniknout místo pro setkávání lidí. Dnes tu totiž něco takového chybí, nemáme tu ani žádný kulturní dům. Posezení se většinou konala na našem úřadě v zasedací místnosti, a když byla nějaká větší akce, musela se uskutečnit buďto v Křimicích nebo v Malesicích. Nějaké sofistikované zázemí tu prostě stoprocentně chybí. Doufám, že do konce volebního období by mohlo vzniknout. Dále chceme v součinnosti se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) a Odborem dopravy města Plzně zrekonstruovat celý průtah Radčicemi. Vyroste tu nový přechod pro chodce, autobusová zastávka a tři další radary k měření rychlosti. Letos by měly být dokončené veškeré projektové práce. V obvodu jsme také nechali vytvořit nové sběrné místo. Na jeho vybudování jsme získali dotace, které nám dokázaly pokrýt až polovinu nákladů.

Ilustrační foto.
Dealer obvinil policisty z napadení při výslechu

Vedení Radčic je velmi aktivní na sociálních sítích. Považujete tuto cestu, jak komunikovat s občany, za efektivní?

Elektronická média jsou podle nás nepochybně zajímavým fenoménem. Po nástupu do funkce jsme na sociální síti Facebook vytvořili stránku Radčice.INFO, kterou spravujeme spolu s mými dvěma místostarosty. Lidé si ji už zvykli sledovat. Došlo k zajímavé situaci, kdy dnes už nemáme téměř žádná standardní podání přes podatelnu, ale v podstatě jen prostřednictvím zpráv na facebooku. Věci samozřejmě administrujeme a s občany se je snažíme řešit. Je to rychlé a operativní. Beru to jako takový drobný benefit současné doby.

Je nějaké palčivé téma, které místní v současné době řeší?

Nejpalčivější téma je asi kvalita životní úrovně a s tím související hluk a prašnost. Momentálně dolaďujeme projekt kontinuálního monitoringu hluku na hranici se zdejší průmyslovou zónou. Lidé, kteří u této zóny bydlí, si v minulosti hodně stěžovali na velký hluk. A hluk byl v této oblasti opravdu obtěžující. V místě jsme proto nechali nainstalovat nonstop monitoring hluku. Mám hroznou radost z toho, když za mnou dnes přijdou místní a řeknou mi, že si po dvaceti letech mohou v noci otevřít okno a vyspí se. Dočasně nás teď trápí samozřejmě stavba západního obchvatu. I když se dodavatel stavby snaží, tak prach a hluk je tu kvůli jeho výstavbě stále přítomný. V minulosti jsme tu v jeden okamžik měli i 25 bezdomovců – převážně ze zahraničí – což bylo na takto malou městskou část skutečně hodně. Ale dokázali jsme je dostat pryč a dnes tu nemáme ani jednoho.

Otevření tříd druhého stupně na Masarykově základní škole v Plzni.
FOTO: Žáci druhého stupně se po čtyřech měsících vrátili do lavic