Město Nepomuk na jihu Plzeňska zažilo před pár týdny velké výročí. Před 300 lety došlo totiž k blahořečení rodáka z tohoto města Jana Nepomuckého. O oslavách blahořečení nejznámějšího Čecha, problémech ve městě či velkých investicích si Deník povídal se starostou města Jiřím Švecem.

Jak vzpomínáte na nedávné oslavy 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého?

Zvláštní souhra náhod bylo, že se městu před oslavami podařilo získat a poté i nainstalovat sochu svatého Jana Nepomuckého na plochu kruhového objezdu. Zajímavostí je, že socha byla nalezena úplnou náhodou. Našli ji klienti psychiatrické léčebny ve Lnářích zakopanou v zemi. Nejde o dílo současných umělců, socha byla vyrobena v roce 1913 v Rožmitále pod Třemšínem. Nikdo neví, kdo ji do země kdy zakopal a proč. O osudu téměř dvoumetrové sochy rozhodovali až ve Vatikánu. Nejprve ji chtěli umístit na arciděkanství, ale nakonec jsme s žádostí uspěli my. S nepomuckou farností jsme uzavřeli smlouvu o pronájmu sochy na dalších 50 let s tím, že se za stoprocentního přispění města socha zrestauruje. A co se týče samotných slavností, ty byly skutečně velkolepé. U příležitosti výročí blahořečení se v Nepomuku uskutečnila biskupská konference, kdy se do našeho města sjeli biskupové z Čech i Moravy a také kardinál Dominik Duka, který slavnostní poutní mši svatou celebroval.

Můžete přiblížit, jaké investice město letos čekají?

V současné době upravujeme prostor na sídlišti u místní základní školy. Vznikne zde víceúčelové sportoviště, které bude zahrnovat fotbalové hřiště s umělých povrchem, atletické dráhy nebo zázemí pro vrhačské disciplíny. Akci za pět milionů korun financuje město Nepomuk. Dále zateplujeme mateřskou školku a rekonstruujeme dům volnočasového využití pro mládež Fénix, který zajišťuje bohatý kulturní program dětem, dospělým i seniorům. Jedna z největších letošních akcí města je investice do obytné zóny v lokalitě Pod Oborou ve Dvorci, kde se v současné době síťuje zhruba 30 parcel pro výstavbu rodinných domů. První prodeje parcel budou zahájeny ještě v letošním roce. Je o ně enormní zájem, hlavně ze strany mladých lidí. Díky dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme se pustili do rekonstrukce hřbitovní zdi a brány hřbitova, která byla v dezolátním stavu. Peníze chceme také vynaložit na ekologické nakládání s odpadními vodami. Jedna z posledních investic je zdvoukolejnění železniční trati v úseku Plzeň-Nepomuk. V plánu je přidání druhé koleje na třiceti kilometrech, čímž by se měla značně zrychlit doprava. Za to jsem rád, protože je vidět, že občané Nepomuka využívají dnes stále více vlakovou a autobusovou dopravu namísto automobilové. Stavba by měla začít v roce 2023 a potrvá asi tři roky.

Měli jste naplánované nějaké akce, které by v tomto roce ohrozila pandemie koronaviru a s ní související výpadek daňových příjmů?

Příjmová stránka města je kvůli covidu pro tento rok nižší o 10 až 15 procent. Plánovali jsme vytvoření cyklostezky kolem Nepomuku, která by vedla po poli souběžně se silnicí I/20. Cyklisté by se tak vyhnuli této vysoce frekventované silnici, kterou měsíčně projede statisíce aut. Projekt však bude muset kvůli výpadku příjmů počkat.

Co město v současné době nejvíce trápí?

Prvním problémem jsou hranice vedlejší obce Klášter, které zasahují až do našeho města. Naše bytovky tak leží na katastru obce Klášter, avšak s názvy ulic nacházejícími se v Nepomuku. Ve vedlejší obci tedy žijí lidé, kteří jsou v podstatě občany Nepomuka. To je vždy velký problém ve volbách, protože systém generuje seznam voličů podle katastrálních hranic. Problém máme také se zámkem Zelená Hora, jehož areál je v současné době zakonzervovaný. Stavba stárne a chřadne a pokud se nepodaří sehnat větší finanční obnos na opravu, vznikne tu do patnácti let velký problém. Další problém je s Domovem pro důchodce neboli Alzheimer centrem v obci Klášter, který se nachází v těsném sousedství zámku. Domov nabízí zhruba 200 míst k ubytování seniorů a lidí postižených Alzheimerovou chorobou. Místo je po rekonstrukci a pro klienty připravené. Potíž je však s tím, že se už více než tři roky nemůže najít provozovatel zařízení. Objekt je stále prázdný, což je velká škoda. Trápí nás také kamiony, které hojně využívají silnici z Přeštic do Nepomuka. Je úzká a vede malými obcemi, takže je pro ně nevhodná. Na druhé straně však není zpoplatněná, takže řidiči kamionů si místo dálnice rádi vybírají právě tuto silnici. Se starostou Přeštic se tento problém nyní snažíme řešit.