close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

Jaké zásadní investice má letos centrální obvod v plánu?

Jednu ze zásadních a potřebných investic jsme už letos dokončili, a to sice přístavbu pavilonu 55. mateřské školy na Borech. Na této realizaci se ukázalo, jak důležitá je komunikace se všemi zainteresovanými. Ač se všichni shodovali, že navýšení kapacity mateřských školek na Borech je nezbytné, původní projekt budil spíše negativní emoce. Proto jsme znovu otevřeli diskuzi, nalezli ještě nějaké finanční prostředky a vznikl projekt, na který si myslím můžeme být právem hrdí, protože přístavba je skutečně pěkná, funkční a areálu prospěla. Nezbývá než poděkovat nejen těm, kteří nám s realizací pomáhali, ale i těm, kteří svojí zarputilostí bránili původnímu projektu.

Za pár dnů také otevřeme nově vybudovanou psí loučku na Borech, kde věřím, že se psí miláčci nejen legálně proběhnou, ale také si užijí dovádění na cvičebních prvcích. Věříme, že se stane určitým komunitním prvkem, kde se budou setkávat nejen pejsci, ale i jejich páníčci a vzniknou zde i nová přátelství. Takovýto projekt se všude osvědčuje, a proto chystáme postavit další i ve Skvrňanech.

Samozřejmostí je též budování parkovišť. Letos chceme ještě více zkapacitnit parkoviště u Borského parku, kde vzniknou nová parkovací místa. Mám radost, že se na tento projekt podařilo získat peníze i ze soukromého sektoru. Jeho výstavbu finančně podpoří společnost, která hodlá v těsné blízkosti stavět bytový dům a péči o veřejný prostor vnímá jako důležitou.

Pak jsou samozřejmě velké investice, které realizuje město a obvod se snaží s nimi pomoci. Tady samozřejmě vítám přípravu stavby parkovacího domu u Luny na Borech, nebo přípravu vybudování kanalizace a vodovodu na Výsluní.

Parkování je ve vašem obvodu palčivým problémem…

Skutečnost je taková, že ať vystavíme jakékoliv množství parkovacích míst, tak se vždy zaplní. Při stavbě historického města se logicky s auty nepočítalo, u sídlišť pak bylo kalkulováno s jejich výrazně menším počtem, a to teď způsobuje problémy s parkováním. Snažíme se v rámci možností nová místa najít. Vždy však narážíme na nutnost najít rozumný kompromis mezi nárůstem nových parkovacích míst a ubíráním ploch zeleně. Ideální by samozřejmě bylo budovat parkoviště pod zemí, ale to není vždy možné. Nejsmutnější pak je, že někteří developeři při stavbách nových bytových komplexů stavbu parkovišť řeší pouze v limitech stavebních předpisů, veřejná parkovací místa prakticky neřeší, a tím pádem vznikají nové čtvrti, kde máme už při jejich výstavbě stejný problém jako na sídlištích.

Město Plzeň plánuje výstavbu nového plaveckého areálu na Borských polích. Je podle Vás bazén zapotřebí?

Myslím si, že každý areál určený ke sportování, je velice důležitý, a je pravdou, že bazénů v Plzni skutečně moc není. Bazén SK Radbuzy v Kozinově ulici je zastaralý, jak technicky, tak i umístěním, kdy v okolí chybí parkovací kapacity. Členové klubu jej z dotací udržují v provozuschopném stavu, ale domnívám se, že i oni by si zasloužili nový bazén. Lokalita na Borských polích nedaleko zastávky tramvaje a univerzity je dle mého názoru výborné řešení. Navíc finance na stavbu nového areálu se téměř rovnají těm, které by se musely investovat do rekonstrukce starého. Pokud se podaří bazén vystavět, bude to pro plavce výhra.

Co centrální obvod v současné době ještě trápí?

Nejen obvod, ale také celou Plzeň, republiku a svět trápí koronavirová krize, která totálně změnila naše životy. Pro mě jako politika je smutné to, že se nemůžeme potkávat s občany. Všechny akce, které jsme chystali a mohli si při nich vzájemně popovídat, se přenáší do mailové a telefonické korespondence, která je neosobní a nevyřeší vždy úplně všechny problémy.

Smutné je také to, že krize zastiňuje klasické problémy, jako je bezpečnost v našich ulicích či nepořádek. To jsou věci, které nás trápí. Proto jsem rád, že se konečně povedlo zřídit klasickou pěší hlídku městské policie na Borech. Byť tato posila prochází Bory zatím jen na denní směně, jedná se již o plnohodnotnou hlídku. Věřím, že do konce volebního období se s pěší hlídkou na Borech budeme setkávat i v nočních hodinách.

Velice mě mrzí to, že byť se obvod i s krizí omezeným rozpočtem snaží maximálním způsobem udržet čistotu a krásu zeleně, tak jsou lidé, kteří nám snahu hatí. Pošlapávají trávu a ještě hůře, ničí stromky. Některé průšlapy, které mají smysl, se snažíme legalizovat, dávat tam plastové zatravňovací rohože. Nejde to však všude, a proto bych chtěl požádat, aby lidé šetřili přírodu a využívali přednostně chodníky.

Proměnil se život v centrálním obvodu během koronavirové pandemie?

Jednoznačně ano, stejně jako všude jinde. Centrum Plzně je mrtvé a všechny nás to mrzí. Těším se, až tato doba pomine a město začne žít tak, jak jsme zvyklí. Myslím si, že lidem velmi chybí kultura a sport. Za sebe musím říct, že jsem dokonce uzavřel závazek, že až bude možné jít do divadla, tak se obětuji a půjdu klidně i na balet. To pro mě bylo dříve nepředstavitelné a teď se i na ten balet začínám těšit.

V současnosti se často hovoří o potřebě vysazování nových stromů. Plánujete sázet novou zeleň? Chystáte nějaké novinky ohledně údržby zeleně?

Zeleni se věnujeme neustále a nové stromy sázíme. Například zmíněné průšlapy se snažíme nahrazovat květinovými záhony nebo novou trávou. Více přemýšlíme nad tím, jakým způsobem se starat o trávu, kolikrát sekat. Jsou lidé, kteří chtějí anglický trávník a pak jsou lidé, kteří vnímají vodohospodářský účel trávníku. Je velice těžké hledat kompromis a vždy je potřeba si uvědomit, že posekání obvodu trvá minimálně tři týdny, a to je ještě potřeba využít každé volné chvilky. A to pak vznikají v uvozovkách úsměvné případy, kdy lidé odpočívající po noční pracovní službě rozezleně lijí na sekáče vodu z balkónu a někdy po nich házejí i ty nádoby, ve kterých voda byla.

Velmi mě mrzí, že i přes snahu zapojit veřejnost do výsadby stromů, jsme se nesetkali se zájmem. Uspořádali jsme akci, kdy se lidé mohli stát kmotry stromků, kdy by je zalévali nebo nám nahlásili jeho poškození. Bohužel, moc kmotrů jsme nenašli. Naopak se najdou nenechavci, kteří nový stromek poškodí a zahubí. Pro ty skutečně nenacházím slov. I přes to budeme v sázení pokračovat a věřím, že najdeme více těch, kteří nám budou v této činnosti ochotni pomoci. Jsem v tomto případě optimistou.