Blíží doba vánočních svátků. Už jste napsal Ježíškovi?
Ježíškovi jsem pochopitelně napsal. Dělal jsem to od dětství a dělám to i teď. Kromě věcí každodenní potřeby, jako holení a podobně, si přeji hodně štěstí a zdraví pro celou svoji rodinu a samozřejmě to samé si přeji pro všechny slušné obyvatele města Dobřany, stejně tak Vodního Újezdu a Šlovic.

Kdyby podobné přání mohl dávat za okno radnice starosta města Dobřany. Co by v něm stálo?
Samozřejmě co nejvíce finančních prostředků na dlouhodobou obnovu a rozvoj města. To by odpověděl asi každý starosta. Především však si přeji slušnost, pokoru a úctu k městu. A to zejména u té mladší generace. To občas postrádám. Nicméně možná stejné výhrady měli i naši rodiče vůči nám, když jsme byli ve stejných letech.

Dobřany se stávají velmi lukrativní lokalitou. Jsou blízko Plzně a dálničního přivaděče. Svědčí o tom i rozvoj výstavby rodinných domků a bytů. Je právě toto prioritou města?
Tak pochopitelně je jednou z priorit města podporovat nepřímo rozvoj bydlení. Je nicméně velmi pravděpodobné, že město samotné dále nové byty stavět nebude a dá se cestou oprav a rekonstrukcí vlastního majetku. Chceme ale podporovat výstavbu bytových lokalit soukromými investory. My můžeme pomoci podporou územně plánovacích dokumentací, výstavbou technické a dopravní infrastruktury. Pochopitelně se zasadíme o to, aby každý takovýto projekt byl velmi důkladně posouzen a aby byl pro město výhodný.

Zdá se, že radnice myslí i na další věci, které slouží místním obyvatelům. Například úspěšně dokončený projekt Čistá Radbuza nebo výstavba nového multifunkčního kulturního zařízení. A teď aktuálně kompletní rekonstrukce náměstí. To asi nejsou malé investice…
Investice jsou to obrovské. Vodohospodářské a infrastrukturní investice jsou tou nejdražší záležitostí v každém území. Jednoduše řečeno, tyto peníze se zakopávají pod zem a málokdo to vidí. Ovšem tyto věci jsou nesmírně důležité, což si možná řada občanů neuvědomuje. Za pomoci evropských peněz jsme v rámci projektu „Čistá Radbuza“ v Dobřanech vyčistili z velké části odvod a čištění splaškových vod. Teď náš čeká další úkol. Vyřešit rekonstrukci dosluhující úpravny vody a výstavbu nového, pro budoucnost města životně důležitého, zdroje vody. Protože i tak obyčejná věc, jakou je voda, je pro každého z nás životní záležitostí.
Mám radost, že se nám podařilo zahájit dlouho připravovanou rekonstrukci náměstí. A co se týká nového kulturního zařízení, jeho provoz bude zahájen již nyní v prosinci. Pro veřejnost bude 8. 12. uskutečněn Den otevřených dveří. Nebojím se říci, že nám řada měst a obcí bude toto zařízení závidět. Moc si přeji, aby do něj zejména Dobřaňáci, ale i lidé z okolních obcí a měst chodili. Najdete v něm kino s nejmodernější technologií 3D. Stačí jenom nasadit speciální brýle.

Obyvatelům Dobřan podle průzkumů hodně chybí koupaliště. Vedení města slíbilo, že udělá vše pro to, aby v Dobřanech možnost koupání byla. Jak to vypadá s tímto slibem?
Už teď můžu s radostí oznámit, že po několikaleté diskusi o umístění, typu a vůbec vhodnosti veřejného koupání ve městě, našla rada města společnou řeč a vhodnou lokalitu. V současné době se velmi intenzivně projektuje přírodní veřejné koupaliště s nezbytným vybavením a zázemím pro 1500 lidí. Bude umístěno mezi Dolní a Horní Kotynkou při Ústavní ulici. Bude určené primárně pro rodiny s dětmi. Vše na přírodní bázi, bez chloru ale s čistou vodou. Nebudou tu chybět vodní atrakce, hřiště ani restaurace.

Pojďme k trochu jiné záležitosti. Říká se, že na malých městech a na vesnicích se na politiku nehraje. Platí to i o Dobřanech?
Víte, politikaření není dobrá věc. Pokud se radní a zastupitelé nedohodnou, nic se neudělá. Je mi často velmi smutno z toho, když vidím co se děje na vyšších úrovních. Starostové a zástupci měst a obcí potřebují jasná pravidla pro svou práci. Jsou zodpovědní především lidem ve městě či obci a věřte mi, že většina starostů dělá svou práci s nejlepším vědomím. Jakmile začnou politické hádky, je zle. Přitom jak říkali naši předci, stačí zdraví selský rozum. Ať si to každý přebere, jak chce.

Jak se říká, ať už člověk udělá cokoliv, každému se nezavděčí. To musí platit u starostování dvojnásobně. Pokud se ohlédnete do minulosti, převažují spíš ty pozitivní věci, nebo ta negativa?
To po mně chcete příliš. To musí posoudit obyvatelé Dobřan a přidružených okolních obcí. V každém případě bez spolupracujícího týmu a kolegů by se řada věcí nepodařila zrealizovat. Ať si každý promítne, co se povedlo a nepovedlo. A dá si tyto dvě věci na misky vah. Mně to nepřísluší hodnotit.

Co byste na závěr popřál obyvatelům Dobřan? Kromě tradičního spokojeného prožití vánočních svátků a úspěšného nového roku?
Aby si napsali Ježíškovi o to, po čem každý z nich touží. A nemysleme jenom na hmotné dárky. Je spousta jiných věcí, které přetrvávají delší dobu.