Jak byste z pohledu starosty zhodnotil uplynulý rok v Dolní Bělé ?
Jednoznačná odpověď asi neexistuje. Povedlo se nám dokončit dětské hřiště nebo zrekonstruovat stání pro kontejnery na sběr separovaného odpadu. Tou nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce a zateplení budovy Základní a mateřské školy za více než 10 milionů korun. Na jedné straně je tedy radost, na druhé smutek z totálně vyprázdněné obecní kasy a pocit nespravedlnosti, že obec s celkovým ročním rozpočtem pět milionů korun a se 433 obyvateli, která zřizuje školu pro široké okolí, je v případě investičních akcí odkázána i v případě získání dotace pouze na své vlastní zdroje. Že stát při financování obcí nepřihlédne k balvanu na krku malých obcí s povinností zajistit chod a opravy škol a že ani sousední obce nemají ze zákona povinnost na investice do škol přispívat.

Na co z toho, co jste v obci udělal, jste opravdu pyšný ?
Úřad starosty vykonávám již 20 let a za dobu mého působení se v obci uskutečnilo mnoho staveb od plynofikace, obnovy Zámeckého rybníka, přes opravy místních komunikací, zajištění služeb občanům, stavbu dětského hřiště až k už zmiňované opravě školy. Každá z těchto akcí nějakým způsobem zlepšila živost v Dolní Bělé. Ale na co jsem opravdu pyšný, je fakt, že všechny tyto investiční akce jsme zaplatili ze svých vlastních peněz a Dolní Bělá nemá úvěry, hypotéky nebo dluhy.

Co se vám naopak nepovedlo ?
Nepodařilo se dotáhnout spoustu věcí. Ale je nutné si uvědomit, že pro obec naší velikosti jsou v prvé řadě limitující finance. V žalostném stavu je většina místních komunikací, zejména cesta vedoucí ke škole, kde kromě technických nedostatků není vyřešena otázka bezpečnosti. Je nutné postupně dobudovat kanalizační síť a opravit dešťovou kanalizaci. A takových restů je samozřejmě víc.

Na co byste nalákal turisty, kteří v Dolní Bělé nikdy nebyli a uvažují o ní jako o možném cíli výletu ?
Dolní Bělá leží v krásné krajině, které se, bohudík, vyhnul těžký průmysl. Takže je ideální pro výlety pěšky či na kole. Obec byla vždy centrem regionu, a tak může návštěvník přehlédnout Dolní Bělou ze zámeckého návrší, kde jsou ještě zbytky zdí původního hradu (zámek zmizel beze stopy), může se vykoupat v Novém nebo Zámeckém rybníku a nebo zajít na dobré pivo do Hostince „U Rajchů“ kde, jak upozorňuje pamětní deska, český génius, Jára Cimrman, nikdy nepřenocoval. Zajímavá je také naše fara s kostelem nebo kaple z první poloviny 20. století.

Co vašim obyvatelům momentálně nejvíc schází ?
Kromě peněz, které schází asi každému, je těžké najít jednoznačnou odpověď. Pro některé to může být bankomat, pro další absence kulturního zařízení, další může postrádat padesátimetrový bazén s vlnobitím. Ale mohu-li otázku významově obrátit, obyvatelům nejvíce schází zájem o dění v obci a ochota aktivně se na změnách v obci podílet.

Kdybyste mohl utratit sto milionů pro obec, na co by peníze padly ?
Mít sto milionů na kontě, vytuneluju obec a dožiju na Bahamách. Ale vážně. Prioritní je oprava místních komunikací, chodníků a dořešení středu obce. Nejde ale jen o opravu povrchu. Je nutné rekonstruovat sítě. Například vodovod je z roku 1923. Opravit dešťovou a vybudovat splaškovou kanalizaci. Uložit elektrické vedení do země, aby zmizely ohavné nástřešníky a sloupořadí v ulicích. Vybudovat příjezdovou komunikaci do nového stavebního okrsku, ten zasíťovat – no a padesát milionů je fuč.

Co se zbytkem ?
Přispět finančně obyvatelům na opravy domů a jejich zateplení, aby byla obec jako ze škatulky. Angažovat a dobře zaplatit obecní zaměstnance, aby tu pěknou obec oprašovali a udržovali, zajistit místnímu sportovnímu oddílu výstavbu odpovídajícího zázemí a kvalitního travnatého hřiště. Dále pak postavit víceúčelový sportovní areál pro volný čas a hasičům koupit moderní vozidla. A pokud by snad ještě něco zbylo, opravit prostory Obecního úřadu a kancelář starosty.

Jaké je vaše největší přání do roku 2010 ?
Z obecného hlediska moudrou vládu a kompetentní zákonodárce, kteří na venkov nebudou hledět jako na vřed krajiny ale zajistí mu odpovídající finance a tím i rozvoj a budoucnost. Z hlediska obce Dolní Bělá kvalitní zastupitele vzešlé z komunálních voleb na podzim a nezadluženou budoucnost.