„Nárůst počtu obyvatel je například v Nýřanech, Vejprnicích, Třemošné nebo Tlučné,“ potvrdil ředitel krajské správy Českého statistického úřadu Miloslav Chlad. Informace vyplývají z předběžných výsledků loňského sčítání lidu, domů a bytů v Plzeňském kraji.

Podle spočtených údajů rostou počty vzdělaných lidí, ale také svobodných a rozvedených, protože mladí preferují vzdělání, cestování a také pracovní kariéru. Mnohem více lidí než v minulých letech není ochotno přiznat víru nebo národnost, ke které se hlásí.

Podle statistiků žilo k loňskému poslednímu březnu v Plzeňském kraji 574,7 tisíc obyvatel, evidováno je 130,3 tisíc domů a 215,9 tisíc obydlených bytů. V kraji žije více žen (290 tisíc) než mužů (284,7 tisíc). Nejvíce všech lidí bydlí v okrese Plzeň–město (187 tisíc), nejméně v okrese Rokycany (47,9 tisíc). A dlouhodobě klesá počet dětí – je jich teď 81,4 tisíc, což je proti sčítání v roce 2001 pokles o pět tisíc. Narůstají naopak počty více než 65letých a starších lidí.

Jenže statistickým údajům nejde bezmezně věřit zvlášť v otázkách, kde byla odpověď lidí dobrovolná, takže nemuseli odpovídat. Podle výsledků by totiž v Plzeňském kraji žilo pouhých 212 občanů romské národnosti. „To neodráží realitu, ale spíš pocit, kam se přiřazují,“ vysvětlil Chlad a dodal, že tyto otázky vnímají lidé jako intimní a nechtějí je zveřejňovat.

V kraji významně poklesl i počet věřících hlásících se k církvi. Oproti roku 2001 klesl z 133,5 tisíc na 53 tisíc lidí, pokles mohl být ale způsoben tím, že ani na tuto otázku nebyla odpověď povinná.

Nejvíc věřících je na jihu kraje, nejméně na severu. Například římsko-katolické církvi klesl počet lidí, kteří se k ní hlásí o 76 tisíc osob, ke svědkům Jehovovým se hlásí 518 lidí a zhruba stejně (570) se přihlásilo k morálním hodnotám rytířů jedi ze série sci-fi filmů Hvězdné války.

V kraji žije téměř 26 tisíc cizinců, což je čtyřikrát více než před deseti lety. Nejpočetnější jsou Ukrajinci, Slováci a Vietnamci. „Zatímco v roce 2001 tu bylo 1760 Vietnamců, nyní jich je 5026,“ uvedl Chlad s tím, že Plzeňský kraj obsadil v počtu zahraničních pracovníků třetí příčku v České republice po Praze a Karlovarsku.

Ze statistik lze také vyčíst, že 96,6 procent domácností používá splachovací záchod a 97,3 procenta mají koupelnu. Zvýšil se počet rodin, které topí dřevem (o 64,5 procent) a přibývá také těch, kteří využívají k topení plyn.

Na otázky statistiků neodpovědělo asi 2,5 procenta lidí. „Obdrželi formuláře, ale vyplněné tiskopisy nevrátili,“ uvedla Lenka Dostálová z plzeňského statistického úřadu.

Co také vyplynulo z loňského sčítání

V Plzeňském kraji žije 284,7 tisíc mužů a 290 tisíc žen.
Dlouhodobě klesá počet dětí do 14 let, je jich 81,4 tisíce, což je o pět tisíc méně než v roce 2001.
Naopak skupina 65letých a starších lidí vzrostla za deset let o 14,9 tisíc obyvatel (na současných 93,6 tisíce obyvatel).
Je více svobodných a rozvedených mužů a žen.
Lidí se základním vzděláním a vyučených je méně, naopak o 21,7 tisíc se zvýšil počet obyvatel s úplným středním a vyšším odborným vzděláním.
O 15,5 tisíc vzrostl počet osob s vysokoškolským vzděláním.
Jen 212 lidí se v kraji přihlásilo k romské národnosti.
Žije tu téměř 26 tisíc cizinců, což je čtyřikrát více než v roce 2001.
Bytový fond činí 215,9 tisíc obydlených bytů.
Před deseti lety mělo internet 10,5 tisíce domácností, nyní je jich 115,9 tisíc.