Dveře laboratoří v Sedláčkově ulici katedra otevře návštěvníkům k příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie zdarma v sobotu 17. října od 10 do 18 hodin.

Zájemci o archeologii obdrží u vstupu pracovní listy, které je zábavnou formou provedou základními metodami archeologického výzkumu a jeho zpracování v laboratoři. Lidé budou plnit nejrůznější archeologické úkoly, jako např. hledat v archeologickém pískovišti, určovat lidské kosti, lepit keramiku nebo kreslit nálezy.

Za vypracované úkoly obdrží návštěvníci certifikát, který je bude opravňovat k jednomu vstupu na archeologickou expozici v Západočeském muzeu, které s katedrou archeologie ZČU v Plzni na této akci spolupracuje. Malým i velkým návštěvníkům budou po celý den k dispozici archeologové ze ZČU.