Pomáhají s údržbou areálu roudenského kostela Všech svatých. A teď si dali nový úkol. Chtějí pořádat sbírku na renovaci roudenského zvonu z roku 1650. Nemá jméno. Je na něm však reliéfní nápis, že slouží ke cti všech svatých a Panny Marie.

„Jsem roudenský rodák a pamatuji, že ještě v 70. letech minulého století zvon na Roudné vyzváněl,“ říká Josef Kabát. „Jenže už tehdy měl srdce, které mu nepatřilo. Kdysi v minulosti mu bylo dodáno z jiného zvonu. Co se stalo s původním srdcem, není známo,“ pokračuje a dodává, že památkáři doporučili, aby zvon nebyl převeden na elektrický pohon, který by ho spouštěl v pravidelných intervalech. „Zvon je opotřebovaný a nepůvodní srdce by ho mohlo dál ničit,“ vysvětluje Kabát.

Jižní část Ejpovického železničního tunelu
Nejdelším tunelem v Česku projede dnes první vlak

Roudná však bez zvuku zvonu nezůstala. V roce 2010 básnířka a roudenská rodačka Hana Gerzanicová kostelu Všech svatých věnovala nový zvon. „Byl odlit tak, aby jeho zvuk ladil s původním zvonem,“ poznamenává Kabát. „A my jsme se s přáteli z našeho neformálního spolku domluvili, že je na čase, aby původní roudenský zvon opět začal zvonit. Chceme pořádat sbírku a benefiční akce,“ říká Kabát. Dodává, že podle předběžných odhadů je na vykování nového srdce, vyčištění zvonu a jeho správné uchycení potřeba řádově několik desítek tisíc korun.

„Samozřejmě je nám jasné, že našemu spolku budeme muset dát veškeré příslušné oficiality, abychom mohli sbírku dotáhnout do konce. Už jednáme s farností, která kostel spravuje a je našemu úsilí nakloněna,“ poznamenává. .

Prvním počinem je zítra od 17 hodin benefiční koncert v Lochotínském pavilonu, na němž vystoupí roudenský rodák Jan Šafr.

„Vrátil se z emigrace v Kanadě a je to tedy po padesáti letech jeho první koncert v Plzni. Večer bude ve stylu country,“ zve Kabát všechny, kdo by chtěli pomoci roudenskému zvonu.

Ilustrační foto.
Pěstouni v kraji chybí