„K nepodepsání nové smlouvy jsem se rozhodl po prostudování monitorovací zprávy Yvonny Kreuzmannové a dalších dokumentů a materiálů a rovněž kvůli jejím finančním požadavkům,“ sdělil Froyda. Způsob vypracování monitorovací zprávy považuje za závažné porušení smlouvy a principu loajality. „Zástupci Správní rady a města Plzně materiál dostali až poté, co už byl v Bruselu a neměli tudíž možnost se ke zprávě vyjádřit. Město navíc dostalo jinou verzi než zástupci Evropské komise. To nemohu hodnotit jinak než jako záměr,“ pokračuje ředitel.

Kreuzmannová uvádí, že Brusel požaduje zprávu po uměleckém řediteli, nikoli městě, zpracovává ji společnost Plzeň 2015. „Všechno, co se týkalo města, samozřejmě tehdejší ředitel Milan Svoboda s radnicí konzultoval“. Dokumenty se neliší, jen město dostalo pracovní verzi před překladem do angličtiny.“

Froydovi se nelíbí také to, že ve zprávě je uvedena nepřipravenost některých významných kulturních institucí města a kraje akceptovat evropskou dimenzi a poskytnout zázemí pro realizaci zajímavých projektů. „Po svém nástupu jsem se sešel s naprostou většinou ředitelů a přesvědčil se, že mají připraveny významné projekty mezinárodní úrovně a chtějí spolupracovat. Bohužel nikdo z vedení projektu s nimi nespolupracoval,“ reaguje Froyda.

„Co jsem napsala je pravda. Do zprávy jsem nechtěla uvádět něco, co skutečnosti neodpovídá. U některých organizací byl cítit přímo odpor,“ kontruje Kreuzmannová. Ve svém prohlášení uvedla, že například Divadlo J. K. Tyla odevzdalo své projekty až na několikátou urgenci. „To není žádná pravda. My jsme je poskytli ještě dříve, než Yvona Kreuzmannová nastoupila do funkce,“ uvedl ředitel divadla Jan Burian.

Neshody panovaly i kvůli penězům. V létě Kreuzmannová sdělila řediteli, že by chtěla plat, který odpovídá její kvalifikaci a zásluze o titul. „Například v Košicích, které budou EHMK v roce 2013 radnice oznámila médiím, že umělecký ředitel má plat tři tisíce eur a ředitel dva a půl tisíce eur. Nikdo se ničemu nedivil, ani nedohadoval,“ uvedla Kreuzmannová.

Froyda její návrh odmítl a sdělil, kolik maximálně je ochoten na její plat dát. „Yvona Kreuzmannová mi počátkem prosince předložila požadavky, které jsem odmítl akceptovat. Bylo to 600 korun na hodinu a 120 hodin měsíčně. Což představuje 72 000 korun za cca tříčtvrteční úvazek. I když jde o významnou pozici v prestižním evropském projektu, je tento požadavek pro společnost ekonomicky nereálný,“ konstatoval Froyda. Kolik bude brát nový umělecký šéf Petr Forman prozradit nechtěl. „Rozhodně to ale není tolik, kolik požadovala bývalá manažerka,“ doplnil.

Primátor Martin Baxa (ODS) nechtěl situaci komentovat, uvedl jen, že personální záležitosti jsou plně v gesci společnosti Plzeň 2015, konkrétně jejího ředitele a případně správní rady.

Bývalý šéf společnosti Milan Svoboda, který rezignoval na funkci vloni na podzim, v úterý popřel, že by odešel právě kvůli třenicím mezi lidmi ve vedení této společnosti.

„Nebylo to tam vždycky jednoduché, ale pokaždé se to nějak srovnalo,“ řekl v úterý Svoboda s tím, že doufá, že i tentokrát se stav stabilizuje. „Pohřbít teď myšlenky a ideu projektu by byl velký průšvih a ostuda,“ dodal Svoboda. K výstavbě nového plzeňského divadla připomněl, že jej město má postavit. „Otázkou je, jestli má být tak velké a jak to bude řešeno z hlediska jeho provozu, to ale není v mé kompetenci řešit,“ prohlásil Svoboda.