Během loňského léta se škola přestěhovala ze Slovan na Skvrňany. Kraj do úprav stávajících prostor v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického a vybudování sportovišť investoval 151 milionů korun. Ze svého rozpočtu brzy ukrojí znovu. „V současnosti probíhá veřejná zakázka. Firmy mají lhůtu na podání nabídek,“ řekl šéf krajského odboru investic a majetku Michal Bouřa. První práce na stavbě pavilonu začnou ještě o prázdninách. Hotovo by mělo být v květnu 2018. Ředitelka gymnázia Milena Majerová věří, že těžká technika stihne nutné úpravy ještě před začátkem školního roku. Průběh vyučování by tedy neměl být narušen.

Zázemí bude vedle správního domku, což je v těsné blízkosti pavilonu C a jídelny. „Kromě pěti učeben, odborných a kmenových, se uvnitř vytvoří čtyři kabinety a sociální prostory. Zbytek prostor poslouží jako sklad,“ konkretizovala Majerová.

Stavba nového pavilonu souvisí s přijímáním většího počtu studentů. Ředitelka předpokládá, že počet tříd se v budoucnu navýší. Krok samozřejmě musí posvětit kraj jako zřizovatel.

„Důvodem je to, že o naše gymnázium projevila veřejnost zájem, což jsme pozorovali zejména na počtu přihlášek ke studiu. Uchazečů bylo třikrát víc, než jsme mohli přijmout,“ doplnila.

Sportovní gymnázium zřejmě dostane ještě další sportoviště. Ke stávájící multifunkční hale, hřišti na volejbal, tenis a k víceúčelovému hřišti přibude atletický tunel. Měl by se nacházet u sportovní haly. Plánovaný projekt je zatím ve fázi prvotní studie.

DALŠÍ INVESTICE

Kraj pošle peníze rovněž do Tachova. Tamnímu gymnáziu chybí vlastní tělocvična, studenti dosud sportují v pronajatých prostorách. Protože se teprve zpracovává projektová dokumentace, stavět se začne až napřesrok. Předpokládaná suma se pohybuje kolem 25 milionů korun. Další finance, zhruba čtyři miliony korun, by škola potřebovala na rekonstrukci učeben fyziky, chemie a laboratoř.