„Snažíme se vylepšovat sportovní infrastrukturu na všech našich základních ško-lách. V letošním roce projdou rekonstrukcí sportoviště na 1., 14., 21., 22. a 28. základní škole,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Největší finanční podporu ve výši 1,8 milionu korun obdrží 14. základní škola na Doubravce, která dar získá na opravu poškozeného povrchu v tělocvičně. Běžecké dráhy a plochy pro skok vysoký bude moci za 1,25 milionu korun opravit další doubravecká škola, 22. základní, ve které nebyly úpravy provedené od roku 2004.

Na 21. základní škole je nutné vyměnit povrch víceúčelového hřiště, na výměnu přispěje město 800 tisíci korun, 150 tisíc použije na čištění povrchu a výměnu sítí. Za 400 tisíc korun přebrousí a přelakuje podlahu v tělocvičně 28. základní škola. 1. základní škola získá 600 tisíc Kč, použije je mj. na penetraci povrchu a obnovu lajnování hřišť s umělým povrchem.