„Máme k dispozici kompletní projekt a z něj vyplývá, že v zamýšleném areálu nebude probíhat jen slibovaná montáž výrobků, ale přímo jejich výroba. Ta bude pochopitelně produkovat velkou dopravní zátěž, hluk z výroby, pach a škodlivé výpary z použitých průmyslových chemikálií, jako je například rakovinotvorný styren. Dle detailního rozboru projektové dokumentace je zřejmé, že spotřeba surovin obsahujících zdraví nebezpečné látky je několik tun a investor včetně projektanta se tento fakt snaží bagatelizovat a záměrnými manipulacemi zastírat,“ poukazuje Josef Kubr, účastník řízení a autor odborného posudku.

Podle současných právních předpisů je přitom vyloučené, aby jakýkoliv výrobní závod, ve kterém se pracuje s těmito nebezpečnými látkami, byl umístěn v zástavbě určené pro bydlení. Stavba s produkcí zdraví nebezpečných látek i zásadně odporuje územnímu plánu.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Spotřeba takových látek v našem provozu absolutně nedosahuje povolených hodnot a limitů. Představa, že by legislativní a správní dozor nad takovýmito provozy dovolil cokoliv nezákonného je natolik absurdní, že odmítám vůbec věřit tomu, že by z něčeho takového měli obyvatelé skutečnou obavu. Takzvané toxické látky mají sami běžně doma, například ředidla nebo barvy. Argument kontaminace prostředí karcinogenními látkami je natolik vedle, že ho musím považovat za účelový,“ argumentuje Jiří Machálek, ředitel holdingu DinoPark a zástupce investora.

V květnu 2023 vydal Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně souhlasné závazné stanovisko k zamýšlené výstavbě výrobny atrap dinosaurů na Rokycanské. K němu má však Josef Kubr závažné připomínky.

Po měsících prací se v Plzni ve Skvrňanech otevírá Obchodní centrum Alice.
Obchodní centrum Alice v plzeňských Skvrňanech je hotové, obchody už otevřely

„Magistrát v jednom odstavci správně tvrdí, že sériová výroba dinosaurů je výrobou a o pár vět dále již výrobu popírá a vydává ji za kompletaci výrobků. Dále se stanovisko nevypořádává s hlukovou studií, která nezohledňuje v projektové dokumentaci uváděný chod vzduchotechniky po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu. Neřeší ani zátěž hlukem z dopravy při provozu v prostoru mezi Jiřinovou ulicí a uvažovaným novým areálem,“ vypočítává Kubr. Podle něj se v souhlasném stanovisku nevypořádává magistrát ani s počtem osob pracovníků, ani s tím, že ve výrobně bude dvousměnný provoz, jak uvedla Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje.

„Za dvacet let dosavadní výroby a existence DinoParků jsme žádné druhé ani třetí směny neměli a ani je nepotřebovali. Vždyť kde bychom tolik dinosaurů umístili?“ oponuje Machálek.

V územním plánu se uvádí, že hlavní ideou této lokality je ochrana rezidenčního charakteru a lze v ní dostavět volné parcely. Měřítko nových objemů bude navazovat na kontext okolní zástavby a převládající výškovou hladinu zastavění. Navrhovaná budova by přitom podle projektu měla být třípodlažní.

Městský bazén na Lochotíně se v úterý po rekonstrukci otevřel pro veřejnost.
Plavci si v opraveném lochotínském bazénu pochvalují moderní zázemí

„Dovede si někdo představit, že by nějaký investor vůbec začal proces na pozemku, který by odporoval územnímu plánu? Naopak, podle územního plánu je tato část určena ke smíšené zóně, tedy bydlení a jednoduchá výroba. Tyto nepravdivé argumenty přináší někdo, kdo by rád, aby za cizí peníze jemu pod okny vznikl například park, nejlépe se sochou nějakého idealisty na koloběžce. Tak jednoduché to není. Právo nakládat s vlastním majetkem je za předpokladu splnění zákonů nedotknutelné,“ zlobí se Machálek

V případě realizace bude zamýšlená stavba vzdálená od obyvatel sousedních panelových domů jen několik desítek metrů a proto se s jejím provozem místní nechtějí smířit a se stavbou nesouhlasí.

„Jediná úřední cesta je, že jsme sepsali výše uvedené námitky a když to nepomůže, pak půjdeme soudní cestou. Jiná možnost už není,“ uzavírá Josef Kubr.