Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku nedávno dokončilo revitalizaci a protipovodňové zabezpečení rybníka Hvížďalka. Více než pětihektarová vodní plocha, kam stékají vody z velkého území Brd, představovala pro město nebezpečí a lidé se báli každých přívalových dešťů.

Letos město dokončilo za 16 milionů korun úpravy, které zahrnovaly opravu bezpečnostního přelivu a odvezení 55 000 metrů krychlových bahna. Na víc nestačila dotace, která pokryla 70 procent z šestnáctimilionových nákladů. „Město nyní usiluje o to, aby se z rybníka vybagrovaly další desítky tisíc tun bahna," řekl starosta Pavel Čížek.

„Máme hotový bezpečnostní přeliv, takže víme, že i když přijde velká povodeň, neprotrhne hráz, ale poteče tím novým velkým přelivem," řekl. Radnice by ráda z rybníka odvezla ještě zhruba stejné množství bahna jako dosud. „Tím bychom se téměř dostali na stav rybníka, jaký býval kdysi dávno v minulosti, protože on vlastně nikdy nebyl vyčištěn úplně," vysvětlil starosta. Revitalizaci limitují podmínky ochrany přírody, neboť rybník je součástí soustavy Natura 2000. Žije tam několik zvláště chráněných živočichů – raci kamenáči a raci říční, škeble, mihule či vranky.

Hvížďalka městu několikrát hrozila. Po přívalových deštích v roce 2002 byla hráz podle Čížka v jednom místě do třetiny vymletá. Voda naplnila i mělké údolí k Hořehledům. Pokud by se hráz protrhla, hrozilo Spálenému Poříčí, že do něj vtrhne velká vlna a ohrozí několik domů. „Takže my jsme třeba opakovaně evakuovali obyvatele, když začala přetékat hráz," řekl starosta.

O opravy nebezpečného stavu rybníka město usilovalo přes 20 let a tlačilo na stát, aby opravy provedl. Nakonec Poříčí samo získalo rybník, když si ho od státu vzal původní majitel, pražská kapitula svatého Víta, a s Poříčím ho vyměnil za pozemky.

Záplavy v posledních 100 letech škodily ve městě opakovaně. Nejhorší byly v roce 1925, kdy po dvouhodinovém přívalovém dešti v Brdech následná povodeň smetla 27 domů. Záplavy škodily i v roce 1995, dvakrát v srpnu 2002 či v roce 2006, kdy voda opět poškodila hráz a bylo nutné evakuovat stovku lidí.