Rok od roku více studentů atakuje vysoké školy žádostmi o přezkoumání přijímacího řízení. Některé končí u soudu. Jedním z posledních případů je zářijové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně, který nařídil, že vedení Západočeské univerzity musí neúspěšné uchazečce o studium na Fakultě právnické ZČU podrobně vysvětlit, proč nebyla přijata.

Na základě soudních rozhodnutí iniciovaných nepřijatými uchazeči univerzita již letos po přijímacích zkouškách změnila styl při vyrozumívání nepřijatých uchazečů. „Už máme připravenou podrobnou odpověď. Své rozhodnutí ale nehodláme změnit, studentka přijata nebude,“ uvedl rektor Západočeské univerzity Josef Průša. Jinak letos dopadlo 585 uchazečů, kteří na základě žádosti o přezkum, kterou podali stejně jako zmiňovaná studentka, přijati byli.

Nejvíce žádostí o přezkum zaznamenala Pedagogická fakulta ZČU. Děkanka Jana Coufalová vysvětlila, že dodatečně přijatými nahradila škola ty studenty, které fakulta sice přijala, ale oni se nedostavili k zápisu, protože nastoupili na jinou školu. Studenti totiž podávají přihlášky na více škol.

Spor s neúspěšnou uchazečkou začal tím, že se žena odvolala k rektorovi ZČU. Ten odvolání zamítl a v odpovědi pouze uvedl, že v rozhodnutí děkana neshledal, že by bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřními předpisy ZČU v Plzni.

Poté při řešil Krajský soud v Českých Budějovicích. Nejvyšší správní soud k případu uvedl, že verdikt o nepřijetí ke studiu musí být odůvodněný. „Výstup Nejvyššího správního soudu nebyl proti důvodům odmítnutí, ale proti způsobu,“ dodal Průša s tím, že děkan fakulty v některých případech sám rozhodne o přezkoumání rozhodnutí nebo jej s odůvodněním posílá rektorovi, což byl tento případ. Že by univerzita změnila praxi a všem nepřijatým studentům posílala vysvětlení, proč je nechce, Průša odmítl.

Neúspěšní uchazeči nově dostávají kromě vyrozumění i upozornění, že si mohou požádat o přezkum důvodů, které k nepřijetí vedly, a že mohou nahlédnout do materiálů, z kterých škola při rozhodování vycházela.