„Děkana bude vybírat akademický senát Fakulty právnické ZČU. Jeho předsednictvo ve svém usnesení konstatovalo, že všechny návrhy kandidátů na děkana byly platně podány. První kolo volby je naplánováno na 23. ledna od 16 hodin,“ popsala Kamila Kvapilová z rektorátu univerzity.

Dvě nominace dostala současná proděkanka pro studium Petra Jánošíková, vyučující na katedře správního práva. Jejími soupeři budou hned tři vyučující katedry soukromého práva a civilního procesu. „Prvním z nich je Přemysl Raban, který katedru řídí. Dalšími jsou Miloslava Wipplingerová a Jan Pauly,“ zmiňuje Kvapilová.

Nejzkušenější z kandidátů, 59letý Raban, zmiňuje hlavní cíle, které by v případě zvolení sledoval. „Potřebujeme udržet stávající akreditace, případně je rozšířit ve výhledu, řekněme, čtyř let. Určitě také budeme řešit těžkou ekonomickou situaci, budeme se snažit zabránit odchodu kvalitních lidí kvůli penězům,“ říká jeden z kandidátů.

Bývalý děkan a současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil nechce komentovat jednotlivé kandidáty, nabízí ale recept na úspěšného šéfa právnické fakulty. „Není to otázka jména. Opakuji, že škola velmi utrpěla odchodem kvalitních odborníků, jako byli pánové Eliáš, Havel nebo třeba Bezouška. Úspěšný bude ten, kdo stmelí znesvářené strany a bude schopen a ochoten zajistit, aby se alespoň část kvalitních učitelů vrátila,“ připomíná ministr a dodává: „Bez kvalitních kantorů je těžké mít kvalitní školu.“

Příchodu odborníků se Raban nebrání. „Každá škola potřebuje kvalitní lidi, určitě nebudeme nikomu klást překážky. Z vyučujících, kteří odešli, ale nikdo o návrat neprojevil zájem,“ tvrdí Raban.

Škola bojuje o prodloužení akreditací na klíčová magisterská a bakalářská studia, stávající akreditace jí skončí v polovině příštího roku, na konci října škola požádala o její prodloužení. Ministerstvo školství o prodloužení akreditaci rozhodne nejspíš do konce ledna.

Plzeňská práva už dříve poškodily aféry s rychlostudenty, později za děkana Růžičky školu opustila řada renomovaných odborníků. Fakulta navíc za jeho působení přišla o akreditaci na doktorské studijní programy a má i pozastavené oprávnění udělovat titul JUDr. Růžička rezignoval v prosinci, podle svého vysvětlení ze zdravotních důvodů.

Kandidáti do čela plzeňských práv

Petra Jánošíková – proděkanka pro studium
Přemysl Raban – řídí katedru soukromého práva a civilního procesu
Miloslava Wipplingerová – stejná katedra
Jan Pauly – stejná katedra