Devět nejlepších ze dvou učebních a jednoho studijního oboru si tak 30. června převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11 a 7 000 korun podle toho, na jakém místě se umístili. Slavnostní předání šeků za účasti zástupců ČEZ Distribuce a Plzeňského kraje proběhlo tradičně v poslední školní den v prostorách Krajského úřadu Plzeň.

„Jsme rádi, že Motivační program Prokopa Diviše pro partnerské školy Skupiny ČEZ existuje a je věnován právě elektro oborům. Jsme do něj zapojeni od samého začátku a opravdu většinu našich žáků motivuje k lepším výkonům. Na finanční odměnu totiž může dosáhnout každý, záleží jen na píli, snaze, studijní bezúhonnosti a vlastní aktivitě jednotlivce. Prokop Diviš tak vyloženě říká, když budete dobří a budete chtít, počítáme s vámi. Navíc nám, jako partnerské škole, umožňuje více spolupracovat se Skupinou ČEZ,“ říká Jaroslav Černý, ředitel školy. Věří přitom, že Motivační program Prokopa Diviše vyhlásí ČEZ Distribuce i v příštím roce.

V tom ho za ČEZ Distribuci během předávání odměn víceméně ujistila členka představenstva společnosti Lucie Masopustová: „Energetika už není konzervativní, nýbrž dynamický obor, který se technicky a díky i novým legislativním normám neustále rozvíjí. Proto potřebujeme, a nejen my, v našich řadách mladé vzdělané a šikovné lidi, které v daném oboru jen tak něco nezaskočí, jsou připraveni na změny reagovat a zároveň tak s nimi neustále rozvíjet svůj potenciál. Počítáme proto s tím, že i my Prokopa Diviše ještě o něco vylepšíme. Příkladem může být mobilní aplikace, která účastníkům motivačního programu přinese nejen další body do hodnocení, ale třeba i možnost srovnání, jak jsou na tom ostatní kolegové z jiných partnerských škol Skupiny ČEZ.“

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna 16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě.

Těmi nejlepšími se díky vlastní píli v případě SOU elektrotechnického Plzeň stali a následně získali 16, 11 a 7 tisíc korun: 1. Jakub Dvořák , 2. Daniel Fleisig, 3. Martin Motejzík (M4 – maturitní obor mechanik elektrotechnik); 1. Jan Šimůnek, 2. Filip Pitr , 3. Marek Pohořelý (třídy EM3 a ER3 – učební obory elektromechanik pro zařízení a přístroje a elektrikář); 1. Jakub Hofreiter, 2. Matyáš Spousta, 3. Tomáš Jána (ES3 – učební obor elektrikář - silnoproud). Někteří finanční odměnu použijí jako vklad do dalšího vzdělávání, další investují do svých koníčků či si nějakým zajímavým způsobem zpestří prázdniny.