V úterý 6. září rozvine v kampusu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) svá křídla „solární motýl“ – obytný vůz na sluneční energii, v pátek 9. září se na náměstí Republiky uskuteční tradiční Den vědy a techniky a 30. září zve ZČU opět do kampusu, kde si zájemci užijí vědecké hrátky a kouzla během celorepublikové akce Noc vědců.

„Moc nás těší, že si příznivci solární energie budou moci přímo v kampusu prohlédnout obytný automobil poháněný sluneční energií a budou mít příležitost dozvědět se zajímavé informace o využívání obnovitelných zdrojů,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.

V úterý 6. září totiž na ZČU zavítá tým švýcarských propagátorů obnovitelné energie, sdružených kolem osoby Louise Palmera, původní profesí učitele, který už před patnácti lety podnikl cestu kolem světa s malým solárním autem. Nyní přijedou členové jeho týmu se „solárním motýlem“ (SolarButterfly) – obytným vozidlem na sluneční energii. I tentokrát s ním objíždějí celou planetu. Jejich cesta kolem světa začala letos v květnu ve Švýcarsku a potrvá až do října 2025. Během čtyř let projede švýcarský tým 90 zemí. Plzeňská univerzita je přitom jednou ze tří zastávek solárního motýla v Česku. Kromě Plzně by se měl objevit také v Praze a v Brně.

Rekonstrukce tramvajového kolejiště na Klatovské ulici v centru Plzně.
Stavební práce na silnicích v Plzni pokračují. Kde stále platí uzavírky?

Solární motýl Larso je malý dům s kuchyní, toaletou, sprchou, klimatizací a šesti lůžky. Během jízdy vypadá téměř jako obyčejný karavan, stisknutím tlačítka se však promění v motýla s křídly pokrytými lehkými solárními panely, jejichž velké rozpětí zajišťuje dostatek plochy pro získávání solární energie. Díky tomu dokáže Larso ujet až 300 km za den zcela bez emisí. Tvůrci vozidla mysleli i na materiál. Stěny, solární panely a nábytek jsou proto vyrobeny z více než 800 kg speciálně zrecyklovaných PET lahví. Solární panely váží pouze 4,3 kg na metr čtvereční, což je téměř čtyřikrát méně než u konvenčních panelů.

ZČU zve všechny zájemce na prohlídku solárního motýla. K vidění bude v kampusu ZČU na Borských polích, kde budou od 9 do 12 a od 13 nejméně do 16.30 hodin členové švýcarského týmu připraveni poskytnout informace a zodpovědět dotazy návštěvníků.

Kromě toho bude od 10 do 12 hodin v budově Fakulty elektrotechnické v posluchárně EP 110 probíhat workshop k obnovitelným zdrojům, na který jsou zváni žáci středních škol, vysokoškolští studenti a vyučující i veřejnost. Jiří Vrána z výzkumného centra NTC ZČU tu představí novou koncepci bateriových systémů pro dopravu a energetiku, Jan Řeboun z Fakulty elektrotechnické ZČU promluví o koncentrované fotovoltaice. Ladislav Sobotka, ředitel výzkumu a vývoje společnosti Škoda Electric, se bude věnovat tématu pokročilé bezemisní mobility a představí například nový vodíkový bus, hybridní bateriový vlak nebo studii vodíkového vlaku. A chybět samozřejmě nebude ani představení projektu SolarButterfly, který má inspirovat a být vzorem pro udržitelný způsob života.

Ilustrační fotografie.
Hajloval a chtěl zabíjet Ukrajince, hrozí mu tři roky vězení

Na pátek 9. září zve univerzita na 17. ročník přehlídky vědeckých her a pokusů Den vědy a techniky, který se uskuteční od 9 do 18 hodin na náměstí Republiky. Akce, která se stala pevnou součástí začátku školního roku v Plzni, nabídne 36 expozic připravených fakultami a dalšími pracovišti ZČU, středními školami a spolupracujícími institucemi.

Žáci základních a středních škol, pro které je akce především určena, si letos poprvé budou moci díky Fakultě elektrotechnické (FEL) vyzkoušet třeba simulátor padákového kluzáku, kdy s brýlemi na virtuální realitu zažijí let nad krajinou, budou ovládat jeho směr, zkusí si přistání a budou také reagovat na nestandardní letové situace. V expozici Magnetické elastomery přiblíží FEL tzv. měkkou robotiku, která se zabývá konstrukcí robotů z materiálů co nejpodobnějších těm živým. Přesná a rychlá manipulace s objekty různých tvarů a materiálů je totiž základem automatizace a robotizace ve výrobním průmyslu. Flexibilita a citlivost lidské ruky je však stále nedostižným vzorem, a tak se vědci snaží co nejvíce se jí přiblížit. Robotické chapadlo z FEL je ovládané magnetickým polem a jeho klíčovým prvkem je vysoce elastický kompozit. Chapadlo umožňuje flexibilní a adaptabilní uchopení objektů a zároveň přímé elektromagnetické ovládání. Novou expozici připravila také Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, v níž se představí ateliéry Interaktivní design a Animace. Oba ateliéry využívají nejmodernější počítače, virtuální realitu nebo experimentální produkty. Žáci a studenti se tu mohou těšit na ukázky počítačových her, interaktivních vizualizací nebo si mohou přijít vyzkoušet, jak se designuje ve virtuálním prostoru. V další z nových expozic, nazvané Historie je vědou, představí své výzkumné projekty členové katedry historických věd Fakulty filozofické.

„Vzhledem k situaci, kdy energetika, tedy věda a technika jsou zásadními tématy napříč světem a celou společností, je pro nás velmi důležité zdůraznit jejich význam právě mladou generaci. Jsou to žáci a studenti, kteří se rozhodují, jakým směrem se jejich život vydá po profesní stránce. A jak jinak jim ukázat, že i věda je zábava, než na akcích, jako jsou Dny vědy a techniky nebo Noc vědců. Obě akce jako kraj podporujeme také finančně a budeme v tom pokračovat,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Odsouzené učně uvítali mj. zástupci věznice a učitelé.
Vězni se vyučí mechaniky. Na Borech zahájili školní rok

„Dnů vědy a techniky se každoročně účastní městské Centrum robotiky a ani letošní ročník nebude výjimkou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet velké množství aktivit z oblasti programování, robotiky, grafiky nebo i přírodních věd. K vidění bude 3D tiskárna, 3D pera, roboti pro malé i větší děti a zelené plátno, u kterého se budou moci vyfotografovat. Pomocí aplikace v dotykovém zařízení pak zelené pozadí odstraní a nahradí ho jiným, mohou se tak ocitnout například u Eiffelovy věže nebo si podat ruku s Albertem Einsteinem,“ říká primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Na Dni vědy a techniky, který finančně podporuje Plzeňský kraj a město Plzeň, se kromě fakult a dalších pracovišť ZČU nebo městského Centra robotiky představí také Techmania Science Center, Gymnázium Stříbro, Církevní gymnázium Plzeň, Střední průmyslová škola stavební nebo neziskové organizace nvias a nově také Czechitas, která vzdělává a motivuje především ženy vyzkoušet svět informačních technologií.

Na Dni vědy a techniky nebudou chybět oblíbené expozice, které přivítají žáky a studenty v inovované podobě, například Technický prostor Fakulty strojní s trenažerem studentské formule, funkčním modelem větrné elektrárny, autíčkem na vodíkový pohon a řadou dalších pokusů a ukázek. Na stanovišti Fakulty aplikovaných věd BrainIn – hry pro domácí neurorehabilitaci si děti i dospělí vyzkouší paměť, logické myšlení nebo prostorovou představivost, na stanovišti věnovaném nanomateriálům se dozví o tom, co všechno umí speciální tenké vrstvy, na stánku Čas a autismus poznají, jaký vliv na člověka má akustická stimulace pomocí frekvenčních ladiček. Fakulta elektrotechnická představí smart textilie a hasičské technologie, které pomáhají hasičům efektivně a bezpečně zasahovat při požárech. Na stanovišti výzkumného centra NTC se zájemci budou moci podívat na svět očima termokamery, která člověku umožní lépe pochopit okem neviditelné a abstraktní tepelné jevy. Na stanovištích Fakulty pedagogické se budou malí i velcí bavit atraktivními chemickými a fyzikálními experimenty, ale i matematickými úkoly. Do světa chemických reakcí mohou zájemci vstoupit i přímo v budově fakulty ve Veleslavínově ulici 42. Z kapacitních důvodů je však potřeba se zaregistrovat na webu dnyvedy.cz. Fakulta ekonomická se na stanovišti Finance kolem nás zaměří na investice, Fakulta filozofická představí na stanovišti Živá archeologie život našich předků. Budou tu funkční repliky pravěkých nástrojů, zbraní či hudebních nástrojů. Zájemci se mohou těšit na ukázky 3D skenování a modelování artefaktů. V expozici Fakulty zdravotnických studií, nazvané Pro život a pro zdraví, si zájemci budou moci například vyzkoušet pomůcky, které používají radiologové jako ochranu proti záření, seznámí se s novým českým inovativním testem, jímž se vyšetřují poruchy paměti v počáteční fázi, a zdravotničtí záchranáři návštěvníky provedou kardiopulmonální resuscitací i zástavou masivního krvácení.

Sršeň. Ilustrační foto
Rozzuření sršni pobodali manžele i záchranáře, kteří přijeli na pomoc

Nejen na stanovišti Fakulty zdravotnických studí toho však bude k vidění a vyzkoušení ještě mnohem víc. Vstup do všech expozic je zdarma, podrobné informace k programu najdou zájemci na webových stránkách dnyvedy.zcu.cz.

V pátek 30. září se pak ZČU opět připojí k celorepublikové vědecko-popularizační akci Noc vědců, jejíž letošní téma zní Všemi smysly.

Na 17 expozic v duchu tohoto tématu bude k vidění v přízemí technických fakult ZČU od 18 do 22 hodin. Malí i velcí zjistí, jak na ně působí různé druhy smyslové stimulace. Fakulty ZČU, oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání, městské Centrum robotiky, Techmania Science Center a také Doosan Škoda Power připraví experimenty se zvukovými pomůckami, ukázky, při nichž bude potřeba zapojit zrak či hmat, nebo vnímat magnetické pole. Večer zakončí videomapping na budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, který se podobně jako expozice zaměří na téma Všemi smysly.