Největší částka putuje Diakonii ČCE, konkrétně Stacionář Soběkury obdržel 654 tisíc korun. Zařízení, zaměřené na pomoc lidem s autismem, mentálním nebo kombinovaným postižením, však trpělo nedostatkem financí téměř celý rok. „Protože jsme na letošek dostali málo peněz, žádali jsme v rámci dofinancování o sedm set tisíc korun. Donedávna jsme vůbec nevěděli, zda něco získáme, což přinášelo velkou nejistotu," uvedl ředitel Diakonie Petr Neumann. Kvůli tomu museli ve Stacionáři Soběkury přikročit k úsporným opatřením. Počet zaměstnanců starajících se o klienty se snížil z pěti na čtyři. Zařízení rovněž nemohlo přijímat nové zájemce o tuto službu. „Dostali jsme se do provozní ztráty, kvůli udržení kvality jsme ovšem nechtěli propustit naše pracovníky. Vsadili jsme na to, že ještě nějaké finance od ministerstva obdržíme. Peníze, za které jsme rádi, proto padnou na vyrovnání provozních ztrát," konstatoval Neumann.

Více než půl milionu dostane Člověk v tísni, a to na službu v oblasti dluhového poradenství. V organizací fungovalo pět lidí, právě kvůli finančnímu nedostatku musel být i zde počet pracovníků omezen. „I když jsme za přidělenou částku rádi, stačit nám nebude," uvedl vedoucí plzeňské pobočky Aleš Kavalír. Podle jeho názoru se počet lidí, kteří se zapletou do dluhů, stále zvyšuje, ovšem úměrně s tím se nezvedá počet pomáhajících odborníků.

Peníze poplynou rovněž chráněnému bydlení patřícímu pod Městskou charitu Plzeň, jež z požadovaných 500 tisíc obdržela 431 tisíc korun. „Zaplatíme tím energie a mzdy," sdělil krátce ředitel Pavel Janouškovec.

Přibližně 100 tisíc korun putuje na terénní služby zaštítěné Centrem pro dětský sluch Tamtam. Díky těmto financím mohou sociální pracovníci dále navštěvovat hendikepované děti přímo v jejich přirozeném prostředí. V současnosti se jedná o dvanáct rodin v kraji. Podle vedoucí terénní služby Martiny Péčové budou přidělené peníze do konce tohoto roku 
stačit.

Potěšen podporou byl rovněž ředitel plzeňského Hospicu sv. Lazara Jakub Forejt: „Jsou to peníze navíc, se kterými jsme nepočítali. Použijeme je hlavně na vybavení. V některých místnostech je potřeba vyměnit lino, nakoupit ledničky, nové ložní prádlo či uniformy pro sestřičky," vyjmenoval.

I když Diecézní charita Plzeň preferovala finanční injekci na azylový dům v Domažlicích a S.O.S. Meclov, dostala peníze pro Domov pro seniory v Boru a domažlický domov pro matky s dětmi (dohromady 393 tisíc korun). Rovněž v tomto případě použije vedení částku hlavně na úhradu provozních nákladů a mezd svých zaměstnanců. O zbytek žádá příslušné město nebo kraj.

Finanční podpory se dočkaly také Poběžovice na Domažlicku. „Provozujeme pečovatelskou službu v terénu i v domově. Peníze tedy použijeme na provoz automobilu, který pro klienty potřebujeme," konstatoval starosta Poběžovic Hynek Říha.